Sök Meny
Shared Reading

Shared Reading

Shared Reading är att läsa tillsammans och att stärka människor med hjälp av böcker.

Vad är Shared Reading

Shared Reading är en metod för läsning och samtal i grupp. Metoden togs fram av litteraturforskaren Jane Davis och The Reader Organisation i Storbritannien för 20 år sedan, och etableras nu i Sverige.

Vem kan delta?

Alla kan delta. Deltagarna är så aktiva som de själva vill vara. De kan delta genom att lyssna, dela med sig av tankar och känslor eller genom att själva läsa högt. Shared Reading har använts för olika målgrupper och metoden har visat goda resultat när det gäller att stärka människor i utanförskap och psykisk ohälsa.

Hur går det till?

Metoden bygger på högläsning, ledaren väljer ut en text och läser högt. Deltagarna följer med i texten medan ledaren läser. Med jämna mellanrum stannar ledaren upp och gruppen diskuterar läsupplevelsen. Fokus är inte att analysera textens innehåll utan att diskutera tankar och känslor som den väcker.

Hur skiljer sig Shared Reading från en bokcirkel?

Deltagarna i gruppen läser inte mellan träffarna, all läsning sker i gruppen. Texterna är korta, det kan vara lyrik eller noveller och varje träff innebär nya texter. Gruppen träffas ofta, ungefär en gång i veckan. Det finns en ledare i en Share Reading-grupp, till skillnad från i en bokcirkel. Ledaren har en viktig roll i att leda gruppen och stärka deltagarna. Alla ledare har gått en Shared Reading-utbildning.

Shared Reading inom Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har valt att arbeta med metoden i olika delar av vår verksamhet. Vi har under 2018/2019 utbildat flera ledare som kommer att utveckla Shared Reading både inom vårt öppna kursutbud och i samarbete med organisationer. Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med metoden? Kontakta oss!

Integration genom läsning

Projektet Integration genom läsning drevs av Folkuniversitetet med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse under 2018/2019Inom projektet startades ett flertal grupper för nyanlända, målet var bland annat att bidra till ökad läslust och ökade språkkunskaper samt att stärka deltagarnas självkänsla.

Våra läsgrupper i media

6 februari 2019: Reportage i P4 Gävleborg/Sveriges Radio om Folkuniversitetet i Gävles första Shared Reading-grupp. Hör reportaget här.

23 maj 2019: Reportage i Uppsalatidningen om vår Shared Reading-grupp för kvinnor på Kristallens öppna förskola i Gottsunda. Läs reportaget här (sid. 6 i e-tidningen).

13 mars 2019: Inslag i Kulturnytt i P1/Sveriges Radio om läsgruppen på Internationella gymnasiet i Uppsala. Hör inslaget här.


Mer om Shared Reading

Har du frågor?

Kontakta
Sara Nylund Wass
018-68 00 23
sara.nylund-wass@folkuniversitetets.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila