Sök Meny

Mångfaldsfika

Populärvetenskapliga gratis föreläsningar på temat mångfald och breddat deltagande.

Föreläsningar hösten 2019:

Tisdag 8 oktober kl. 18-19: Om förorten, de unga och framtiden
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, presenterar utifrån aktuell forskning vad som sker i spåren av växande sociala klyftor, i städer som faller isär allt mer. Om våldsspiraler ska kunna motverkas krävs vilja, politiskt mod och att lyssna på förortens unga.

Tisdag 26 november kl. 18-19: Dagens unga i polariserat samhälle
Ali Abdelzadeh, forskare och fil. doktor i statsvetenskap vid Örebro universitet, presenterar utifrån aktuell forskning hur unga förhåller sig till ett nytt Sverige, ett samhälle som präglas av mångfald och flyktingströmmar. Vad utmärker unga som är tillitsfulla och toleranta? Varför utvecklas vissa till rasister och andra till aktivister?

Plats: Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek.

Fri entré, ingen bokning krävs, begränsat antal platser. Lokalen är invändigt anpassad med hiss och RWC. Fika finns att köpa på Café Kardemumma innan föreläsningen. Uppger du ”Mångfaldsfika” i kassan får du 10% rabatt. Observera att fika inte får tas med in i lokalen så kom gärna lite tidigare om ni vill köpa fika!

Mångfaldsfika är en föreläsningsserie som arrangeras av Mångfaldsbyrån Esmeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Stadsbiblioteket i Uppsala, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår. Föreläsningarna genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Föreläsningar våren 2019:

Onsdag 27 februari kl. 18-19: Skuggutbildningens många ansikten
Stina Hallsén, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitetet, berättar om framväxten av läxhjälp i Sverige.

Onsdag 10 april kl. 18-19: Stereotyper, maskuliniteter och lärandeprocesser bland unga män i socioekonomiskt utsatta stadsdelar
René León Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, föreläser om effekterna av ekonomisk och etnisk segregation på barn och ungas identitetsprocesser.

Plats: Kulturhuset Leoparden, Uppsala.

Föreläsningar hösten 2018:

Onsdag 17 oktober kl. 17-18: Ungas identitetsskapande processer i ett mångkulturellt samhälle
Föreläsare: Farzaneh Moinian, fil. doktor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Onsdag 21 november kl. 17-18: Social snedrekrytering till högre studier
Föreläsare: Frida Rudolphi, forskare i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Onsdag 5 december kl. 17-18: Det är förknippat med stor skam att inte prestera: Klass, kön och prestationer på universitetens prestigeprogram
Föreläsare: Anne-Sofie Nyström, forskare vid Centrum för genusvetenskap samt universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet.

Plats: Grand, Uppsala.

Föreläsningar våren 2018:

19 januari kl 12-13: Breddad rekrytering - vad, varför och hur?
Föreläsare: Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap vid Malmö universitet och ordförande för det nationella nätverket Include.

27 februari kl 12-13: Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration
Föreläsare: Ove Sernhede, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

16 april kl 12-13: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning
Föreläsare: Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande vid Uppsala universitet

21 maj kl 12-13: Uppsala universitets arbete för att motverka snedrekryteringen till högre studier
Föreläsare: Malin Ekström, teologie doktor och samordnare vid studentavdelningen på Uppsala universitet.

Plats: Reginateatern, Uppsala.

Har du frågor?

Kontakta
Belinda Hirvonen
018-68 00 43
belinda.hirvonen@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev