Sök Meny

Tidigare föreläsningar i Uppsala län

Folkuniversitetet arrangerar föreläsningar runt om i Uppsala län. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla!

Frisk utan flum
Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, disputerade i fysiologi vid Karolinska Institutet
5 maj 2018, Vegavallen i Tierp

Vikingatidens starka kvinnor
Anne-Sofie Gräslund, professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet
8 mars 2018, Tierps bibliotek

Sinnenas kemi
Jonas Bergquist, medicine doktor och professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet
14 februari 2018, Tierps bibliotek

Guldåldern – svenska forntida guldfynd
Kent Andersson, docent i arkeologi vid Uppsala universitet
6 mars 2018, Enköpings bibliotek

Det medeltida Enköping
Joakim Kjellberg, medeltidsarkeolog på Upplandsmuseet och doktorand vid arkeologiska institutionen på Uppsala Universitet
27 mars 2018, Enköpings bibliotek

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien
Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala universitet
10 april 2018, Enköpings bibliotek

Land och stad – nya relationer i en osäker tid
Erik Westholm, kulturgeograf och professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet
30 november 2017, Tierps bibliotek

Vildare Sverige – mat, miljö och mångfald
Carl-Gustaf Thulin, docent i biologi
29 november 2017, Tierps bibliotek

Miljökollaps eller hållbar framtid?
Kajsa Kramming, gymnasielärare, grundare till ”Föräldravrålet” och doktorand vid Uppsala universitet
16 november 2017, Tierps bibliotek

Mod som förändrar världen
Brian Palmer, universitetslektor vid Uppsala universitet
17 oktober 2017, Enköpings bibliotek

Ett vildare Sverige – hur kan vi tänka?
Carl-Gustaf Thulin, docent i biologi
11 oktober 2017, Östervåla bibliotek

Den äldre människan - igår, idag och mot framtiden
Karin Josefsson, föreläsare och docent inom vårdvetenskap
9 oktober 2017, Håbo bibliotek

Raskrigaren
Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
3 oktober 2017, Enköpings bibliotek

Johan Helmich Romans Te Deum – Jubilate
Eva Helenius, forskare och doktor i musik
31 maj 2017, Tierps bibliotek

Jag ändrar aldrig min dialekt! – En föreläsning om dialektens funktion i Harbo, Östervåla och Tärnsjö idag.
Jannie Teinler, forskare vid Stockholms universitet
4 april 2017, Östervåla bibliotek

Att angöra en komet – Rosetta vid komet 67P
Anders Eriksson, forskare vid institutet för rymdfysik vid Uppsala universitet
2 mars 2017, Tierps bibliotek

August Strindberg och kvinnorna
Katarina Ek-Nilsson, filosofiedoktor i etnologi och ordförande i Strindbergsällskapet
31 januari 2017, Enköpings bibliotek

Nätmobbning, näthat och nätkärlek
Elza Dunkels, Umeå universitet
21 november, 2016, Tierps bibliotek

Bokprat om ”raskrigaren” - Vad är det i samtidskonsten som väcker så starka känslor? Vad skiljer den från "modern konst"? Och är all nutida konst också "samtida"
Emelie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
24 oktober 2016, Tierps bibliotek

Fågelfaunas vanor och förändringar
Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi vid Uppsala universitet
11 oktober 2016, Enköpings bibliotek

Choklad – kemi för alla sinnen
Solveig Böhme, doktorand vid Institutionen för kemi vid Uppsala universitet
19 september 2016, Enköpings bibliotek

Hur står det till i Östersjön?
Jens Olsson, forskare på Kustlaboratoriet (SLU) i Öregrund
12 maj 2016, Tierps bibliotek

Villkorad tillhörighet? - Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Sverige
Ulrika Wernesjö, doktorand i sociologi
3 maj 2016, Håbo bibliotek

Om ortnamn i Östervåla socken
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
28 april 2016,Östervåla bibliotek

En föreläsning om ortnamn i Enköpingstrakten
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
11 april 2016, Enköpings bibliotek

Om ortnamn i Nora socken
Mats Wahlberg, forskningschef på Institutet för språk och folkminnen vid Namnarkivet i Uppsala
23 mars 2016,Tärnsjö bibliotek

Röra och beröra - vad kan samtidskonst vara?
Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
16 mars 2016,Tierps bibliotek

Islams dynamiska mellantid
Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitetet
21 januari 2016, Enköpings bibliotek

Lärdomar och utmaningar från kriget i Syrien
Joakim Medin, journalist
16 januari 2016, Enköpings bibliotek

Om gifter och giftmord i litteraturen
Olle Mattsson, professor i kemi vid Institutionen för kemi, Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet
23 februari 2016, Enköpings bibliotek

Klimatförändringar och framtidsutsikter
Lars Rydén, professor emeritus vid Centrum för Hållbar Utveckling, Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet
30 november 2015, Tierp bibliotek

Liv och död i Nordeuropas största bronsåldersby
Inga Ullén, intendent vid Historiska muséet som doktorand i arkeologi
25 november 2015, Enköpings bibliotek

Ekologisk mat – nu och i framtiden
Maria Wivstad är föreståndare EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
3 november 2015, Enköpings bibliotek

Fascismen genom tiderna
Heléne Lööw är universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet
6 oktober 2015, Enköpings bibliotek

Choklad: kemi för alla sinnen!
Sara Munktell och Solveig Böhme, doktorander vid Institutionen för kemi, Uppsala universitet
28 september 2015, Håbo bibliotek

Vågkraft – idag och i framtiden
Malin Göteman, forskare inom hydrodynamik och vågenergi vid Uppsala universitet
1 september 2015, Enköpings bibliotek

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi vid Uppsala universitet
11 mars 2015, Enköpings bibliotek

ADHD – En föreläsning
Erik Truedsson, doktorand inom utvecklingspsykologi vid Uppsala universitetet
14 januari 2015, Enköpings bibliotek

Sinnenas landskap
Maths Isacson, professor i ekonomisk historia och industriforskning vid KTH 
10 april 2014, Östervåla bibliotek

Vikingatidens starka kvinnor
Anne-Sofie Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet
7 april 2014, Knivsta bibliotek

Smultrondiken och humleblomster - en föreläsning om Jan Fridegårds botaniska intresse
Mariette Mankelow, doktor i systematisk botanik och Linnéforskare
26 mars 2014, Håbo bibliotek

Fridegård som arbetarförfattare
Magnus Nilsson - professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola
13 mars 2014, Håbo bibliotek

Arbetets landskap - om Jan Fridegård i ljuset av 1900-talets samhällsförvandling
Maths Isacson - professor i ekonomisk historia och industriforskning vid KTH
27 februari 2014, Håbo bibliotek

Dialekt - Östervåla
Jannie Teinler – doktorand nordiska språk, Uppsala universitetet
11 april 2013, Östervåla bibliotek

ADHD – en föreläsning
Erik Truedsson - doktorand inom utvecklingspsykologi, Uppsala universitetet
6 mars 2013, Håbo bibliotek

Kärlekens kemi
Jonas Bergqvist – professor i analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitetet
13 februari 2013, Tierps bibliotek

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
31 oktober 2012, Håbo bibliotek

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
24 oktober 2012, Knivsta bibliotek

När vi sänkte Tämnaren
Maria Eriksson, arkivarie vid Upplandsmuséet och 
4 oktober 2012, Östervåla bibliotek

En helig trädgård
Mariette Manktelow, forskare i systematisk biologi vid Uppsala universitet
3 oktober 2012, IOGT-lokalen i Öregrund

August Strindberg och kvinnorna
Katarina Ek-Nilsson, Ordförande i Strindbergssällskapet och avdelningschef för språk och folkminnen Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
8 mars 2012, Knivsta bibliotek

Strindbergs sanning och förbannade dikt
Daniel Gedin, forskarassistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
7mars 2012, Tierps bibliotek

Liv och död i Nordeuropas största bronsåldersby
Inga Ullén, intendent vid Historiska muséet som doktorand i arkeologi.
7 mars 2012, Håbo bibliotek

Kärlekens kemi
Jonas Bergquist, professor i analytiska kemi och neurokemi, Uppsala universitet
29 februari 2012, IOGT-lokalen, Öregrund

Varför började man tillverka stolar i Östervåla?
Kjell Haraldsson, forskare i kulturgeografi, Uppsala universitet
15 mars 2012, Östervåla bibliotek

Människans härkomst: en 7-miljonårig historia
En föreläsning om mänsklighetens miljonåriga historia. Föreläsare: Staffan Ulfstrand, professor emeritus vid Uppsala universitet.
9 november 2011, Öregrund

Universum i kulturen
Universums uppkomst och utveckling har alltid fascinerat människan. Det reflekteras i olika kulturyttringar i konst och musik, och hjälper oss att förstå det till synes ofattbara kosmos. Nils Bergvall, prfessor i astrofysik vid Uppsala universitet föreläser
10 oktober 2010, Öregrund

Darwin på 2000-talet
För 200 år sedan föddes Charles Darwin, utvecklingslärans fader. Mats Björklund, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, berättar om vad som hände sen...
21 oktober 2009, Öregrund

Universums mörka krafter
Svarta hål, mörk energi och mörk materia. Den här föreläsningen ger en vetenskaplig inblick i vad vi idag vet om dessa fenomen och vilken betydelse de kan ha för universums utveckling.
Föreläsare: Nils Bergvall, professor, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
6 oktober 2009, Knivsta bibliotek

 I avsaknad av det heliga
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen.
12 mars 2009, Kyrkcentrum i Bålsta

 I varje trumslag jordens puls
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om synen på människan bland nordamerikanska indianer.
4 mars 2009, Lärcentrum i Tierp

 I avsaknad av det heliga
Mikael Kurkiala, universitetslektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet föreläser om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen.
26 februari 2009, Knivsta bibliotek

Darwin på 2000-talet
För 200 år sedan föddes Charles Darwin, utvecklingslärans fader. Mats Björklund, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, berättar om vad som hände sen...
9 februari 2009, Österbybruks bibliotek

Mat eller energi?
Erik Fahlbeck, universitetslektor på SLU i Uppsala, föreläser om den globala livsmedelskrisen
28 januari 2009, IOGT-lokalen på Kyrkogatan i Öregrund

Behöver vi en annan utveckling?
Niclas Hällström, biträdande kanslichef på Dag Hammarsköldsfonden föreläser om globala utvecklingsfrågor och trender.
7 maj 2008, Jan Fridegårds Bildningscenter i Bålsta Centrum

Färskvatten i framtiden ur ett globalt perspektiv och Östersjöns framtid
Henrik Österblom, doktor i marin ekologi.
7 november 2007, Öregrunds bibliotek

Globaliseringens historia
Peter Smekal, lektor i statskunskap.
25 september 2007, Biskops Arnö

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
20 september 2007, Alunda bibliotek

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
16 april 2007, Bålsta kyrkcentrum

Olja, politik och säkerhet
Vladislav Savic, författare och utrikeskorrespondent för SR.
28 mars 2007, Öregrunds bibliotek

Peak Oil - kan verkligen oljan ta slut?
Fredrik Robelius, petroleumingenjör och doktorand i fysik vid Uppsala universitet.
27 mars 2007, Bålsta kyrkcentrum

MAT- kan vi äta oss till hållbar utveckling?
Johanna Björklund, forskare i agroekologi vid SLU i Uppsala.
19 oktober 2006, Österbybruks bibliotek

Har du frågor?

Kontakta
Karin Östman Modig
018-68 00 24
karin.ostman-modig@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev