Sök Meny
Validering av verksamma tolkar

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar. Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen för kontakttolk. Om dina kompetenser bedöms motsvara kursmålen, erhåller du ett utbildningsbevis.

Relaterad information

Syftet med validering är att synliggöra din kompetens förvärvad genom erfarenhet och att i samband med ett kartläggningssamtal avgöra vilka delar av den sammanhållna grundutbildningen du kan tillgodoräkna dig, samt om du behöver komplettera genom prov eller delkurser.

Valideringsprocessen kan pågå från tre till tolv månader.

Valideringsprocessen

 • Du skickar in din intresseanmälan nedan.
 • Valideringsutföraren bedömer samtidiga ansökningar och kontaktar därefter den sökande för ett inledande samtal, alternativt meddelar att du ej är aktuell för valideringsprocessen.
 • Din ansökan kompletteras med fullständig dokumentation.
 • Du betalar in avgiften 500 kronor.
 • Du kallas till kartläggningssamtal.
 • Samlad bedömning görs och du meddelas resultat genom ett kartläggningsutlåtande och individuell studieplan.

När dina kunskaper har kartlagts och bedömts kan resultatet bli något av följande:

 • Du behöver komplettera delar av grundutbildningen.
 • Du behöver genomgå olika skriftliga och muntliga prov.
 • Du behöver gå hela grundutbildningen för Kontakttolk.
 • Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper anses motsvara grundutbildningens examensmål.
 • Du får ett kompetensbevis på de delar av grundutbildningen som du kan tillgodoräkna dig.

Grundutbildning
Bedömer Folkuniversitetet Östersund att du måste genomgå den kompletta grundutbildningen kallas du till förkunskapstester som övriga sökanden. Om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare.

Kostnader
Totala kostnaden för sökande är 500 kr och betalas innan man kallas till kartläggningssamtal.
För att anmälan ska vara fullständig var vänlig skicka in följande dokument:

 • Anmälan om validering/ Kompetenskartläggning
 • Självskattningsverktyg för tolkkompetens
 • Fallstudie: Uppgift i etik och tolkningsteknik
 • Arbetsgivarintyg från tolkförmedlingar med antal genomförda tolkuppdrag. Intyg som styrker utbildningsbakgrund.

Intresseanmälan
Fyll i formuläret nedan, glöm inte telefonnummer!

Jag är intresserad, kontakta mig!

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila