Sök Meny

Utbildningens upplägg

Undervisningen kommer till största ske via vår distansplattform, OneMoodle. Det betyder att Du som studerande själv väljer var, och på vilka tider Du vill studera. Utbildningens omfattning och innehåll kräver dock att Du är beredd att avsätta tid motsvarande 50% studier (dvs 20 timmar/vecka) men det finns alltså en stor flexibilitet för att göra det möjligt att kombinera studierna med tex arbete. Via distansplattformen studerar Du framför allt realiakunskaper inom de olika delkurserna.

För att bli en bra tolk måste Du ha goda kunskaper om de situationer Du tolkar i, så att Du förstår sammanhanget och kontexten kring tolkningen. Till Din hjälp har Du kurslitteraturen, men också lektioner, instuderingsfrågor, länkar, terminologi- och ordlistor och annat material via OneMoodle.

Språkhandledning handlar om att få hjälp med att översätta ord, uttryck och termer från svenska till Ditt tolkspråk. Vissa gånger finns det inte en exakt översättning och då får man resonera och hjälpas åt att hitta bra förklaringar eller ersättningsord.

Grundutbildningen består av sju delkurser:

Introduktionskurs - 30 studietimmar

Socialtolkning - 105 studietimmar

Sjukvårdstolkning – 120 studietimmar

Juridikens grunder – 140 studietimmar

Migrationstolkning – 60 studietimmar

Dessutom läses dessa kurser parallellt med ovanståendekurser under hela utbildningen:

Tolkningsteknik och tolketik – 60 studietimmar

Språkfärdighet, svenska i tolkning – 30 studietimmar

Undervisningen bedrivs i huvudsak på två sätt; en del där du läser ämneskunskaperna (realia) och en del där du arbetar med terminologin i ditt språk och övar tolkning. Realiadelen sker i huvudsak via distansplattformen OneModdle och undervisningen är på svenska men i de rena tolk- och språkdelarna används ditt tolkspråk och Du studerar tillsammans med övriga som talar Ditt tolkspråk.

Kopplat till varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), utformat som Kammarkollegiets auktorisationsprov, terminologiprov och vid två delkurser även tolkningsprov.

För godkänt resultat krävs minst 80 % närvaro, samt godkända resultat på de prov och uppgifter som ingår under kurserna. Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du erbjuds då att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

STUDIEEKONOMI

Utbildningen är gratis. För varje delkurs betalar du max 500 kronor för det studiematerial som används i utbildningen, du är själv ansvarig över att införskaffa de böcker som varje delkurs kräver. Litteraturlista skickas ut efter du blivit antagen. Det utgår viss reseersättning till de träffar som är i Östersund under utbildningen. Folkuniversitetet ordnar logi och viss kost under dessa helger.

 

Utbildningen är tyvärr ej studiemedlesberättigande (CSN).

Ansökan är stängd.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila