Sök Meny

Ansökningsinformation

Du ansöker genom att klicka på Till Ansökan. Efter ansökan kommer du få mer information på mail.

URVAL OCH FÖRKUNSKAPSTEST

Ett första urval görs utifrån din utbildningsbakgrund och ditt tolkspråk. Om du har något av de språk som ska ingå i utbildningen och du uppfyller förkunskapskraven kallas du till ett förkunskapsprov. Provet består av två delar. Dels ett teoretiskt prov som testar Din läs- och skrivförmåga i såväl svenska som Ditt tolkspråk. Det är också ett muntligt prov där Du ska genomföra en enklare tolkning mellan en svensktalande och en person som talar Ditt tolkspråk. Här ligger fokus på att Du kan växla mellan språken och att Du har ett bra ordförråd på båda språken.

Antagningsprov sker löpande.


Antagningsproven är obligatoriska. Vänligen notera och boka in detta datum så du kan komma även om kallelsen kommer med kort varsel. Om Du genomfört antagningsprovet med godkänt resultat hos någon annan utbildare, och har intyg på det så behöver Du inte göra om provet.

 

Slutgiltigt urval sker genom att de sökande rangordnas utifrån resultatet på antagningsprovet. De sökande med högsta poäng inom de språk som skall ingå i utbildningen antas medan övriga tilldelas reservplatser, utifrån denna rangordning.

 

Ansökan är stängd.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila