Sök Meny

Förkunskaper och behörighet

För att antas till tolkutbildningen krävs mycket goda språkkunskaper i båda svenska och ditt tolkspråk så att du, som kontakttolk, kan tolka åt två personer som samtalar med varandra oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig.  Otillräckliga språkkunskaper hos tolken får alltså inte begränsa möjligheterna för de båda personerna att samtala med varandra.

Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter. Du måste även kunna skriva på båda språken.

Din utbildningsbakgrund måste motsvara 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk) samt Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B).

Betygskopior bifogas ansökan.

Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar.

Ansökan är stängd.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila