Sök Meny
Tolk

Grundutbildning kontakttolk

Utbildningen är en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar och ges på Folkuniversitetet i Östersund. Undervisningen bedrivs i huvudsak på distans och sker på halv fart (50 %) under ca 535 studietimmar. Utbildningen, som står under tillsyn av Myh, pågår den 22 augusti 2019 till den 14 juni 2020.

Relaterad information

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). 

Språk

De språk som kan bli aktuella i utbildningen är Arabiska, Dari, Farsi, Tigrinja och Somaliska,

För att starta en språkgrupp krävs i regel minst fem deltagare, undantagsvis tre. Man kan alltså inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte.

Undervisning

Förutom distansundervisning så innehåller utbildningen sex stycken obligatoriska träffar där du som studerande kommer till Folkuniversitetet i Östersund för lektioner, språkhandledning och prov. Varje träff är 3-4 dagar lång varav två dagar alltid är under helgen (lördag och söndag). Under dessa träffar får du kompensation för resa och logi.

Kammarkollegiets register

Deltagare som genomgått denna utbildning med godkänt resultat erbjuds att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar (s.k. GT-tolk).

Har du frågor?

Kontakta
Sara Edvardsson
063106060
tolkutbildning@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila