Sök Meny
Humanistiska föreningen i Östersund

Humanistiska föreningen i Östersund

Föreningen är ett lokalförbund till Svenska Humanistiska Förbundet vilket haren viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv samt humanistiska värden.

Föreningen ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter.

VÅRPROGRAM 2019

HUMANISTISKA FÖRENINGEN I ÖSTERSUND

 

Tisdag 22 januari 2019 kl 19.00  Östersunds Bibliotek
Ikonernas språk – de heliga bilderna berättar
ANNAMARI HARTWIG, pensionerad bildlärare och specialpedagog. Hon har under många år utbildat*sig i ikonmålning vid Valamo folkhögskolas Ikonakademi i östra Finland, där hon också arbetar som lärarassistent på svenskspråkiga kurser. Hennes ikoner finns bl a representerade i Marielundskyrkan

  • och i andaktsrummet på Östersunds Sjukhus.

 

Måndag 11 februari 2019 kl 18.30 Östersunds Bibliotek (Obs tiden!)
Är maten dålig? Luktar den fruktfluga?
ERIKA WALLIN, forskare vid Mittuniversitetet, berättar om sin forskning om insekters kommunikation genom luktämnen, och om den forskning som ledde fram till Ignobelpriset. (Dvs att en vinkännare kan urskilja doften av en enda bananflugehona som hamnat i ett glas vin). Hon kommer också att berätta
lite om Ignobelpriset – priset som först får oss att skratta, sen att tänka efter.

 
Torsdag 21 februari kl 19.00 Östersunds Bibliotek.
”Somliga dagar insjuknar ända till 50 eller fler… Alla är vi rädda”
JIM HEDLUND OCH MICAEL WIDERSTRÖM berättar om Spanska Sjukan som drabbade länet för 100 år sedan. Jim är arkivpedagog vid Landsarkivet och Micael är smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.


Torsdag 7 mars 2019 kl 18.30
  Östersunds Bibliotek. Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar
Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet, ska skriftligen anmäla detta senast 15 januari till styrelsen. (Ordf.: Lars Arvidsson, Arågränd 24, 831 71 Östersund.)
kl 19.00: Att vara en kugge i framgången – 100 år med kvinnlig rösträtt – och sen då? –
Statsråd mm – men framför allt en kugge. MARGARETA WINBERG  berättar.

Föreläsningarna är gratis, och efter dessa finns möjlighet att köpa kaffe/te och smörgås och sitta
ner och prata en stund. Ta gärna med vänner och bekanta.

 Årets utflykt är under planering. Separat inbjudan skickas ut senare.

AVGIFTEN FÖR 2019, 150 KRONOR, KAN NU BETALAS IN TILL PLUSGIRO 9 41 36-9
VARJE MEDLEM ÄR VÄRDEFULL!


Du som ännu inte lämnat din e-postadress och som gärna tar emot information på mejl (för att spara brevporto) kan skicka din e-postadress till gunilla.hjelmquist@tele2.se

 

                                               

                Föredragen äger rum i samarbete med Folkuniversitetet och Östersunds Bibliotek

Föreläsningarna äger rum i samarbete med Folkuniversitetet och Östersunds bibliotek samt med kulturstöd från Östersunds kommun.

Har du frågor?

Kontakta
larsarvid@hotmail.com

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila