Sök Meny
Duska Kosarac

Utbildningen som leder till jobb

Det absolut roligaste med att jobba som lärare på tolkutbildningen är att de flesta får jobb efter avslutad utbildning. Det berättar tolken Duska Kosarac, som undervisar på kontakttolkutbildningen på Folkuniversitetet i Norrköping.

Berätta lite om dig själv.
– Jag kommer ursprungligen från Balkanhalvön, den så kallade Illyriska halvön, ett område vars geografiska gränser varit de mest omtvistade genom tiderna. Konflikten på 90-talet förde mig till Sverige.

– Mitt modersmål är serbokroatiska, numera kallat BKS (bosniska, kroatiska, serbiska).  Jag utbildade mig till läkarsekreterare och jobbade under flera år med medicinsk dokumentation i mitt hemland. Under senare delen av 90-talet utbildade jag mig till tolk och har sedan dess jobbat inom tolkbranschen.

Hur skulle du beskriva arbetet som tolk?
– Det är ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande jobb som också utmanar mig! Tolkyrket har öppnat ytterligare möjligheter för mig och genom åren slussat mig till andra roliga arbeten. Men jag har aldrig släppt taget om tolkarbetet.

Vilka fördelar ser du som tolklärare med att  vara yrkesverksam tolk?
– Fördelen är att jag dagligen blir uppdaterad om vad som händer i samhället vad gäller arbetsmarknad, lagändringar, migration, sjukvård och försäkringar, och det ger mig en trygghet, som är viktigt att ha när jag undervisar .

Vad är roligast med att undervisa?
– Det är väldigt roligt att kunna dela med sig av den kunskap och erfarenhet som jag har samlat på mig under 20 år i yrket. Men det som gläder mig allra mest är att se att de flesta ”nybakade” kontakttolkar faktiskt får anställning efter utbildningen. En del får  anställning på del- eller heltid som direkttolkar på callcenter, andra får jobb  som frilansare.

– Många av deltagarna blir  dessutom motiverade att läsa vidare och fördjupa sina kunskaper, för att senare bli auktoriserade tolkar.

Hur ser framtiden ut på jobbfronten?
– Det finns ett stort behov av auktoriserade tolkar i exempelvis dari, arabiska och somaliska, men även andra språk.  Allt fler är medvetna om att kraven från myndigheterna har blivit högre när det gäller kvalitet.

– En del av de verksamma tolkar som har jobbat länge, men som saknar  tolkutbildning ansöker nu om validering som leder till fortsatt arbete.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lär dig svenska

Senioruniversitetet i Norrköping

Senioruniversitetets aktuella program