Sök Meny

Seniorer i skolan

Seniorer i skolan bedrivs av Folkuniversitetet och Karlskrona och Ronneby kommuner. Insatserna från seniorerna är ideella och syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara.

Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan yngre och äldre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Hur blir du senior i skolan?

Om du vill bli senior får du delta i en introduktionskurs upplagd som en föreläsningsserie, där du genom intressanta föredrag och besök ute i verksamheten får kunskap om skolan och rollen som senior i skolan. Först när kursen är slut bestämmer du om du vill bli senior i skolan eller inte. Omfattningen av ditt engagemang bestämmer du själv och självklart har du rätt att göra avbrott - för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du skall göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Några gånger under terminen har vi återsamlingar för seniorerna. Programmen vid dessa tillfällen varierar. Vi lyssnar till exempel på intressanta föredrag som har med förskolan och skolan att göra. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid till samtal med varandra för erfarenhetsutbyte.

Är du intresserad av att göra en insats som senior i skolan ring Elsmari Furuvall på tel.0455-288 77 eller Bertil Martinsson på tel. 0733-220 820 för ytterligare information. Du kan också läsa om seniorer i skolan på Karlskronas webbplats.

Har du frågor?

Kontakta
0455-28877

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
info.karlskrona@folkuniversitetet.se
Tel: 0455-36 78 70

Vilken språknivå ska jag välja?

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer.

Läs mer om vilken nivå som passar dig!

New in Sweden?

Do you want to learn Swedish for free? Do you want to start working as soon as possible? Whether you moved to Sweden for asylum, work or a loved one, we will help improve your Swedish.

More about life in Swedish