Sök Meny
Trygga din ekonomi

Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomi – ett av Sveriges största folkbildningsprojekt i modern tid? Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten har gett Folkuniversitetet i uppdrag att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor. Detta sker genom utbildningar på arbetsplatsen.

Skräddarsy utbildningen

Seminarium på din arbetsplats

Våra informatörer besöker din arbetsplats och ger medarbetarna två timmar av privatekonomisk utbildning, till exempel i slutet av en arbetsdag. Att utbildningarna genomförs på arbetsplatsen är en förutsättning för att nå ut till även de grupper som inte själva söker information. Varje utbildning rymmer 30-40 personer. Informatörerna tar bland annat upp följande områden:

 • Olika sparformer
 • Miljonärskalkylatorn
 • Risk kontra avkastning
 • Vad är en fond
 • Olika fondtyper
 • Så fungerar aktiemarknaden
 • Att vara aktieägare
 • Pensionspyramiden
 • Den allmänna pensionen
 • Premiepensionen
 • Tjänstepensionen

Boka en kurs för din personal

Marie Frost-Rosquete: 042-38 56 26, marie.frost-rosquete@folkuniversitetet.se

Föreläsningar kvällstid

Som ett komplement till arbetsplatsutbildningarna, för att nå ut ännu bredare, genomför vi på de flesta orter även öppna kvällsföreläsningar med samma upplägg som arbetsplatsutbildningarna.

Bakgrund

Majoriteten av svenska medborgare kan inte räkna ut hur deras lån skulle påverkas om räntan ökar med en procent. De känner inte till hur pensionssystemet är uppbyggt eller hur olika sparformer fungerar. Finansinspektionens undersökningar visar alla på samma sak; kunskaperna i privatekonomi behöver stärkas, oavsett kön, ålder, inkomst eller akademisk utbildning. Även EU-kommissionen har uppmanat medlemsländerna att ta fram nationella strategier för att öka medvetandet i ekonomiska frågor.

Uppdraget

Uppdraget till Folkuniversitetet innebär att vi inte enbart ska utbilda i ekonomi, utan även inspirera och engagera kursdeltagarna till att ta aktiva privatekonomiska beslut. Under hösten 2011 utbildar vi ett stort antal informatörer över hela landet. De ska därefter genomföra utbildningar ute på arbetsplatser. Utbildningsformen testades under våren 2011 av Finansinspektionen. Utvärderingarna visade att utbildningar på två timmar räcker för att deltagarna skall känna sig tillräckligt kunniga och inspirerade för att kunna ta aktiva privatekonomiska beslut.

Informatörerna och deras utbildning

För detta projekt har Folkuniversitetet specialutbildat en grupp informatörer som är dedikerade för att just hjälpa era medarbetare inom ett område som vi vet att många upplever som svårt. Därför har stort fokus lagts på att säkerställa att de är duktiga pedagoger som talar på ett språk som alla förstår.

Varför ska jag som arbetsgivare bekosta detta?

Den här fortbildningen är en mycket bra personalförmån som gör din arbetsplats attraktiv. Dina medarbetare får en bred och oberoende utbildning som är certifierad av Gilla din ekonomi. Informatörerna talar så att alla förstår och ger på bara två timmar en god grund att stå på. Som en bonus skapar du kunnigare medarbetare vilket gynnas företaget och om vi ser till det större perspektivet är kunniga och långsiktiga konsumenter en förutsättning för den finansiella stabiliteten.

Hemsida som stöd

För att ytterligare stötta detta arbete samverkar Finansinspektionen och Konsumentverket med hemsidan konsumenternas.se där deltagarna efter kursen kan fördjupa sig i fakta och information samt få oberoende rådgivning i olika privatekonomiska frågor.

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Läs mer om några av våra företagsutbildningar

Vi erbjuder skräddarsyd och högkvalitativ utbildning inom flera olika områden. Läs mer om några av dem!

Data/IT
Ekonomi
Språk
Trygga din ekonomiska framtid

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du diskutera hur vi kan skräddarsy utbildningar utifrån dina medarbetares behov? Hör av dig!

042-38 56 00
susanne.svensson@folkuniversitetet.se