Sök Meny
Språk

Språk & Internationell närvaro

I dagens globala samhälle blir specialanpassade utbildningar i språk allt viktigare för företag och organisationer. Vi erbjuder undervisning i grupp eller individuellt i ett trettiotal olika språk, från nybörjare till avancerad nivå, där även er specifika branschterminologi kan vävas in i undervisningen.

Vi hjälper internationella medarbetare att förbättra sina kunskaper i det svenska språket, oavsett om behovet gäller grundläggande eller mer avancerad svenska. Hos oss får de också hjälp med att öka kännedomen om den svenska kulturen.

Alla våra lärare har undervisningsspråket som sitt modersmål och vi använder oss av Europarådets referensram för nivåbedömning.

Exempel på språkutbildningar vi genomför löpande är:

  • Nybörjarkurser i svenska för medarbetare i såväl små som stora internationella företag
  • Svenska för arbetslivet
  • Förbättra din skriftliga svenska
  • Svenska för sjukvårdspersonal
  • Engelska för sjukvårdspersonal
  • Affärsengelska
  • Tyska för speditionsföretag
  • Danska för tågpersonal
  • Individuell undervisning i danska, franska, italienska, polska och ryska.

Visste du att kunskap i språk kan ge ditt företag konkurrensfördelar. Enligt språkforskaren Ingela Bel Habib använder små och medelstora företag i Europa fler marknadspråk nu än tidigare, vilket har visat sig ge ökad export, bättre geografisk spridning av exporten och fler marknadsandelar i BRIC- länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina).

Har du frågor?

Kontakta
044-20 76 46
gunilla.olsson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila