Korta vägen, Gävle

Arbetsförmedlingens tjänster Gävle

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde.

Deltagare i Korta Vägen på Folkuniversitetet Gävle

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrke. Den förbereder dig också för högskolestudier om du behöver komplettera din utbildning. Korta vägen vänder sig till dig med en akademisk examen eller minst två års akademiska studier i Sverige eller ett annat land.

I Gävle ger vi även engelsktalande deltagare förberedande utbildning på engelska inom Korta vägen för att komma vidare in på arbetsmarknaden eller kompletterande högre studier. Utbildningen är individanpassad och går på distans med platsbundna gruppträffar.

Utbildningen genomförs i samarbete med universitet/högskola på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

När kan jag börja utbildningen?

Är du intresserad eller vill veta mer, vänligen kontakta Mike Davenport på mike.davenport@folkuniversitetet.se

Målgrupp, förutsättningar och förkunskapskrav

Målgruppen är arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen som har en akademisk utbildning från Sverige eller ett annat land om minst två år. Utbildningen är huvudsakligen riktad till målgruppen nyanlända akademiker vilket innebär arbetssökande som fått uppehållstillstånd inom 36 månader.

Utbildningen kan också vara aktuell för en bredare grupp akademiker som har behov av utbildningen. För engelsktalande erbjuder vi undervisning på engelska.

Om du är intresserad av utbildningen

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som, efter en arbetsmarknads-politisk bedömning, beslutar om du är aktuell för utbildningen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om Korta vägen!

Kontakt

Mike Davenport
073-053 39 01
mike.davenport@folkuniversitetet.se