Vårdbiträdesutbildning, Lidköping

Arbetsmarknadsutbildning Lidköping

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vården. Det är en yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå för dig som är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Kursen går i Lidköping i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vårdbiträde. Folkuniversitetet bedriver utbildning till vårdbiträde i Lidköping

I utbildningen arbetar vi med vårdanpassad kommunikation där teoretiska och praktiska övningar varvas tillsammans med vårdkunskap. För att skapa de bästa förutsättningarna för lärande sker ett nära samarbete mellan vårdlärare, Arbetsförmedlingen samt vård och omsorg inom kommunen. Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom äldreomsorg eller som stöd till personer med funktionsnedsättning.

Praktik

Praktiken är fördelad på två olika perioder under utbildningen och anpassas till din blivande yrkesroll. Du kan exempelvis praktisera inom hemtjänst, äldrevård, LSS och personlig assistans.

Arbetsmarknad

Behovet av vård- och omsorgspersonal är stort i hela landet och ökar dessutom i takt med att antalet äldre och vårdbehövande blir fler. Arbetsmarknaden är därmed mycket god för vårdbiträden. 

Upplägg

I introduktionen får du tillgång till all praktisk information som behövs för att snabbt få en uppfattning om yrket och utbildningen. Modulen är 15 dagar lång.

I modulen Bas får du som behöver orienterande introduktion till yrke och bransch, studieplanering, ämnesgenomgångar på basnivå, studiebesök och samt språkstöd i yrkessvenska vid behov. Detta kompletteras med teoretiska grundläggande kunskaper om de funktioner inom svenska samhället som tillhandahåller vård- och omsorg samt funktionernas förhållande till varandra. Modul Bas är 45 dagar lång.

Den yrkesinriktade modulen innehåller kurserna inom vård – och omsorgsprogrammet för Gymnasieskolan och omfattar 800 poäng. Kurserna ingår i det nationella yrkespaketet för vårdbiträde. Innehåll i denna modul är vård- och omsorgsarbete, medicin, etik, hälsopedagogik, psykatri, pedagogik samt två arbetsplatsförlagda praktikperioder. Yrkesinriktade modulen är 210 dagar lång. 

Kursinnehåll

 • Kroppens funktioner
 • Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter
 • Lagar, regler och funktioner inom vård- och omsorgsområdet
 • Vanliga sjukdomar
 • Hälsa och friskvård
 • Funktionsnedsättningar
 • Medicin
 • Livskvalitet
 • Åldrande
 • Etik och bemötande
 • Kost och måltid
 • Hygien, ergonomi
 • Sociala uppgifter

Vill du veta mer?

Sofia Sundelöf
0510-78 40 81
sofia.sundelof@folkuniversitetet.se

Besöksadress: Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping (visa på karta)

Ladda ner produktblad