Inför start av egen näringsverksamhet, Dalarna

Arbetsmarknadsutbildning Falun

Här får du lära dig hur du tar dig från idé till lönsamhet.

Kvinna i livet

Hur du gör för att sticka ut och leverera det där lilla extra. Hur du agerar hållbart i både det lilla och det stora perspektivet.

Axplock ur kursinnehållet

  • Entreprenörskap
  • Affärsidé och affärsplan
  • Marknadsundersökning
  • Marknadsföring
  • Kommunikation och sälj
  • Budgetering
  • Finansiering
  • Administration och bokföring
  • Skatter och avtal

Mål

Deltagaren ska ha en fördjupad kunskap om entreprenörskapets
olika delar och utifrån utbildningen uppleva en större trygghet inför start av eget företag.

Undervisningsform

Undervisningen är upplevelsebaserad och sker i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Bra utbildning är mer än att leverera faktakunskap på ett spännande sätt.

Det är att väcka deltagarens nyfikenhet, att förena gammal kunskap med ny och skapa utrymme för passion.

Utbildningen är på heltid under 5 veckor och centralt i Ludvika.

Hur söker du?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad.

Mer information

023-140 90

info.falun@folkuniversitetet.se