Arbetsträning i Landskrona

Arbetsträning och rehab Landskrona

Folkuniversitetet i Landskrona erbjuder praktiskt inriktad och individuellt anpassad arbetsträning för dig som vill förbereda dig för att komma tillbaka till arbete och/eller träna dina basfärdigheter inför arbete.

Arbetsträning Landskrona

Hos oss på kan du välja inom ett brett urval av olika arbetsträningsplatser med syfte att möta dina förutsättningar, specifika behov och intressen.

Under din tid hos oss får du möjlighet att skaffa nya erfarenheter och referenser. Du kommer att träna på att förhålla dig till arbetskamrater och arbetsledning samt att hantera de krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Det är viktigt att ditt arbete känns meningsfullt och vi har löpande uppföljningssamtal om dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är mycket varierade, beprövade och bidrar till din utveckling i din egen takt. Vi har också möjlighet att validera dina generella kompetenser.

Intern service

  • Vaktmästare/fastighetsskötare – vaktmästeriuppgifter/enklare fastighetsskötsel
  • Värdskap & Trivsel – hålla ordning i våra lokaler och gemensamma utrymmen
  • Miljövärd – återvinningsrutiner, ronder, återanvändning av material, planering, påfyllning av papper i kopieringsmaskiner och grundläggande kontroller av kopieringsmaskiner.

Kontor/administration/försäljning 

Enklare arbete som sökningar, arkivering, registrering, sammanställning av rapporter och underlag, utarbetande av diverse administrativa underlag i Word och Excel. Framtagning av underlag till försäljnings- och marknadsföringsmaterial.

Handledning i att använda dator/it

Assistera personal, elever och deltagare med utrustning i våra verksamhetslokaler samt stötta deltagare i digitala kunskaper.

IT-återbruk

Samla in, felsöka, rengöra, uppdatera och reparera datorer och bistå IT-support/-tekniker när behov uppstår.

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktperson
Gabriella Comét
gabriella.comet@folkuniversitetet.se
070-085 63 46

Besöksadress: Gasverksgatan 17, Helsingborg