Ansök till Kontakttolk, Ukrainska, Gävle

Ansök till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg

Ansök till Kontakttolk, Ukrainska, Gävle

När du klickar på "Skicka" intygar du att alla uppgifter du lämnat är korrekta och sanningsenliga. Du ger också samtycke till att Folkuniversitetet lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Kom ihåg att din ansökan inte är giltig utan efterfrågade betyg och intyg.

Arbetar du som tolk idag
Jag ansöker till Kontakttolk i Ukrainska på Folkuniversitetet i Gävleborg
Jag är medveten om att jag kan bli anvisad till annan utbildningsanordnare om Folkuniversitetet inte får ihop tillräckligt många deltagare inom min språkgrupp. Minsta antalet deltagare är 5 stycken.
Jag intygar att jag är en van internetanvändare och att jag har en e-postadress.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas