Sök Meny

Jamila kämpar för kvinnors rättigheter i Afghanistan

Jamila Zamir är en av grundarna till den ideella organisationen Afghan Women Empowerment Program (AWEP) och dess ordförande i Sverige. Sedan starten har Jamila fört en outtröttlig kamp för afghanska kvinnors rätt till skolgång, hälsa och självbestämmande.

Kriget i Afghanistan har orsakat stor förödelse för det afghanska folket, inte minst för kvinnor och barn. AWEP är en ideell organisation som grundades 1995 med syfte att jobba för kvinnors och barns rättigheter och möjligheter till utbildning och hälsa i Afghanistan.

– Trots talibanregimens fall är kvinnornas situation fortfarande väldigt svår i Afghanistan och endast omkring en fjärdedel av kvinnorna har idag utbildning, berättar Jamila.

Skapar möjlighet till utbildning och jämställdhet

AWEP jobbar inom olika sektioner såsom hälsa, utbildning, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Verksamheten bygger på att stödja formandet av ett jämställt samhälle där kvinnor och män lever i fred och jämlikhet samt understödja att kvinnors och barns rättigheter skyddas och respekteras.

– Vi vill skapa möjligheter för kvinnor att gå i skolan och på sikt bli självständiga. En stor del av vårt arbete går därför ut på att undervisa männen i afghanska familjer, men också religiösa ledare och andra som har makt att påverka, om vikten av utbildning för kvinnor, säger Jamila.

AWEP har en filial i Sverige med huvudkontor i Göteborg. På kontoret finns ett utställningsrum med afghanska kvinnors hantverk, där det visas allt ifrån handgjorda smycken till kläder och läderväskor. Genom att ställa ut och sälja föremålen bidrar AWEP till att stödja de afghanska kvinnorna ekonomiskt.

”Genom att stödja AWEP stödjer man kvinnorna i Afghanistan”

– För att kunna genomföra våra projekt är vi beroende av ekonomiskt stöd. Som privatperson kan man exempelvis bidra genom att köpa kvinnornas hantverk – genom att stödja AWEP stödjer man kvinnorna i Afghanistan, säger Jamila.

– I Sverige jobbar vi huvudsakligen med att sprida kunskap om kvinnors situation i Afghanistan och finna olika former av stöd. AWEP:s arbete i Sverige bidrar även till att stärka afghanska kvinnor och underlätta deras integration samt stötta ensamkommande flyktingbarn, tillägger hon.

AWEP har anordnat flera kulturarrangemang i samarbete med Folkuniversitetet. Fokus har främst legat på att informera om kvinnors situation i Afghanistan.

– Vi har bland annat haft filmvisningar, föreläsningar och informationsmöten. Utöver detta har AWEP haft utställningar på flera olika bibliotek i Göteborg och vi medverkade nyligen på Mänskliga Rättighetsdagarna. Stödet från Folkuniversitetet är oerhört viktigt för att kunna bedriva den typen av verksamhet i Sverige, avslutar Jamila.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila