Sök Meny

Sök Folkuniversitetets stipendium

Folkuniversitetet Göteborg utlyser ett stipendium för att främja fri kunskap. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att ansöka om tre stipendier på vardera 10 000 kronor.

Ansök nu!

Kriterier för stipendier

1. Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i västra Sverige. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar. Vi anser att kunskap förändrar och har ett värde i sig, både för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Stipendiets syfte är att stärka och föra vidare denna tradition. Folkuniversitetets stipendium ska gå till grupper som verkar i samma anda och ska uppmuntra, stödja och stimulera fri kunskapsbildning.

2. Folkuniversitetets stipendium ska gå till grupper som bedriver verksamhet i form av studiecirklar och är verksamma i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län. Gruppernas arbete ska utmärka sig genom att främja fri kunskapsbildning.

3. Vid många ansökningar prioriteras sökande grupper vars arbete har en tydlig koppling till fri kunskapsbildning med en utåtriktad och samhällsorienterad prägel.

4. Ansökningar bedöms utifrån kvalitetsnivå samt dess relation till arbetet med att främja fri kunskapsbildning.

5. Stipendiet ska användas till kostnader som syftar till att utveckla eller stärka gruppens verksamhet. Det får inte användas till kostnader där ersättning redan utgått eller utgöra ersättning för någon av gruppens medlemmar.

6. Stipendiet utlyses av Folkuniversitetet minst fyra veckor innan ansökningstidens utgång.

7. En urvalsgrupp bedömer och nominerar ansökningarna till en jury. Folkuniversitetet utnämner jurymedlemmar som besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att utse stipendiatgrupperna. Juryns beslut går inte att överklaga.

Praktisk information

Årets ansökningar ska vara Folkuniversitetet tillhanda senast fredag 29 november 2019. Bifoga gärna bilagor som beskriver gruppens arbete. Stipendiaterna tillkännages i januari 2020.

Stipendiet utbetalas inte automatiskt. Mottagarna ska själva anhålla om utbetalning, det vill säga rekvirera stipendiet.

Grupper som tilldelas stipendier förbinder sig att redovisa det använda stipendiet skriftligt genom en för ändamålet avsedd blankett som tillhandahålls av Folkuniversitetet.

Redovisning av använt stipendium ska vara Folkuniversitetet tillhanda senast 31 december följande år.

Ansökan

Du hittar ansökningsformuläret här. Skicka din ansökan till:

Folkuniversitetet
Att. Stipendiefond
Box 2542
403 17 Göteborg

Tidigare stipendiater

2018: K103 Göteborgs Studentradio, Showskolan Showstage, Att göra skulpturer

2017: Motivera, Mushtaq Khorsand, Poesiwerken

2016: Sembrando Esperanza Peru, Fritidsagenturen, Platsen

2015: Kulturvagnen, Textila äventyr, Afghan Women Empowerment Program (AWEP)

Har du frågor?

Kontakta
031 - 10 65 00
kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila