Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Internationalisering

Internationalisering

Oavsett vad du vill utbilda dig till eller jobba med efter gymnasiet, så är kunskaper ocherfarenheter av världen utanför klassrummet och Sverige viktiga.

God omvärldsförståelse skapas enligt oss bäst i en växelverkan mellan teori och praktik. Teoretiska språk- och samhällsstudier är centrala, men du måste också få se, känna och uppleva på egen hand.

Det unika med UIG är att skolan erbjuder både en trygg, utvecklande lärmiljö och tillgång
till en spännande omvärld.

Om praktik och utbyte

Utlandspraktik, utbyte - åk 3
Läser du steg 5 i franska, tyska eller spanska ges du möjlighet att under tre veckor praktisera
hos ett företag eller en organisation i Düsseldorf, Barcelona eller Aix-En-Provence. Detta
är en fantastisk möjlighet för dig att leva vardagsliv i ett annat land, uppleva dess kultur och
förbättra dina språkkunskaper. Det blir en upplevelse och erfarenhet som du bär med dig
hela livet.

Utbytesresa
Du kan också välja att åka på ett utbyte. Skolan har kontakter med skolor både i Europa
(Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien) och utanför Europa (Ghana). Väljer du Ghana så
genomför du en fältstudie inom ramen för ditt Gymnasiearbete.

Utlandspraktik & språkstudier i Brighton
Utlandspraktik är för dig som vågar och vill spetsa din utbildning. Praktiken innebär att du
tillbringar tre veckor hos ett företag eller en organisation i Spanien, Frankrike eller Tyskland.
Du kan också välja att intensivläsa engelska i Brighton.
Dessa möjligheter har ingen annan gymnasieskola i Västerbotten.
Vårt erbjudande om gymnasiepraktik i Europa bygger på lång erfarenhet. Våra institut i
Brighton, Barcelona, Aix-en-Provence och Düsseldorf arbetar med gymnasieskolor runt
om i Sverige och erbjuder praktik för ungdomar. Väl upparbetade kontakter med det lokala
näringslivet, beprövade värdfamiljer och svensktalande personal på plats är viktiga faktorer.
Värdfamiljer och praktikplatser kvalitetssäkras genom personliga besök av vår personal.

Barcelona, Aix-en-Provence, Düsseldorf eller Brighton
I åk 3 får du som går samhällsvetenskapligt eller humanistiskt program erbjudande om att
tillbringa två till tre veckor utomlands.* Målet är att du ska förbättra dina språkkunskaper
och samtidigt få erfarenheter av en annan kultur.
Väljer du att åka till Brighton är det intensiva språkstudier med native speakers, samt studiebesök,
som står i fokus. Läs mer om Brightonalternativet här (Länken fungerar inte se
nästa sida)
Väljer du Barcelona, Aix-En-Provence eller Düsseldorf kombineras språkstudierna med en
praktikmöjlighet*.
Genom vårt stora internationella nätverk ordnar vi praktikplats på ett företag eller i en organisation
som intresserar dig. Ett bra tillfälle att prova dina språkkunskaper ”på riktigt”!
Måndag till fredag är du på praktikplatsen. Kvällar och helger har du tid att umgås med din
värdfamilj och dina nyvunna vänner. Du upptäcker staden och dess närområden tillsammans
med dem eller dina klasskamrater från Sverige. Du får ett arbetsintyg med dig hem,
vilket blir ett värdefullt bevis på dina nya kunskaper.
* Ett villkor är att du läser steg 5 i tyska, franska eller spanska. Denna språknivå är nödvändig
för att du ska klara din praktik

Internationalisering är skolans viktigaste profil och genomsyrar alla delar av verksamheten;

från vilka som jobbar på skolan till vilka kurser eleverna läser och hur undervisningen är
upplagd. Här nedan listar vi några exempel på hur vi jobbar för att göra vår omvärld till en
lärorik, rolig och spännande plats att vara i och utforska.

 • Våra lärare i språk har modersmålet som undervisningsspråk. Det gör att mångfalden finns i vardagen
 • Samtliga elever, oavsett program, garanteras en utlandsvistelse under gymnasietiden
 • Vi har utbyten och samarbetsprojekt med skolor i Tyskland, Frankrike, Spanien, och Ghana
 • Vi är som enda skola i Västerbotten ”Skolambassadörer för EU” och jobbar med att uppmärksamma europafrågor lokalt och regionalt. Eleverna i samhällsprogrammet har en central uppgift i detta
 • Språkolympiaden - Vi arrangerar Sveriges största tävling morena språk. Elever i humanistiska programmet är engagerade i detta arbete
 • Vi genomför en internationell temadag under höstterminen och våra temaveckor och ämnes  övergripande projekt har fokus på omvärldsförståelse och internationella frågor
 • Vår studie- och yrkesvägledning erbjuder inblick i utlandsstudier
 • Vi deltar sedan 2005 aktivt i Europeiska ungdomsparlamentets arbete
 • Vi förbereder eleverna för språkdiplom i tyska, franska, spanska och engelska
 • Vi bjuder regelbundet in föreläsare i aktuella internationella frågor
 • De flesta av skolans profilkurser rör internationalisering
 • Vi engagerar eleverna i välgörenhetsaktiviteter med internationell anknytning

 

Internationalisering

Toggle module
UIG läggs ner
Vid halvårsskiftet 2019 kommer Umeå Internationella Gymnasium att läggas ner

Bristande elevunderlag gör att UIG, efter 20 års verksamhet, tyvärr måste läggas ner.

Inget intag hösten 2019

Information om intag till gymnasieutbildningar på Umeå Internationella Gymnasium hösten 2019

Toggle module
Toggle module