Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Vi lär oss på olika sätt

Alla lär vi oss på olika sätt

Alla människor är födda med olika inlärningspreferenser. Det finns vissa som lär sig bäst genom att se saker, andra genom att höra och andra lär sig bäst genom att känna eller prova på saker. Inlärningen sker i hjärnan men också i andra delar av kroppen som ögon, öron, händer och hud. Dessa förser hjärnan med information och de är viktiga sensorer som lämnar viktiga bidrag till inlärning. Forskning har bevisat att man kan främja lärandet genom att röra på sig. Rörelse innebär all mänsklig aktivitet, både fysisk, social och intellektuell.

Kulturella aktiviteter påverkar vår inlärning

Det handlar inte bara om att idrotta för att främja lärandet utan också att måla, sjunga och vara kreativ för att befästa kunskap. Det som händer i hjärnan då man tar en paus från studierna och rör sig eller utövar någon kulturell och kreativ aktivitet är att man väcker liv i hjärnan. Detta betyder att man skapar balans mellan hjärnhalvorna och att det därmed skapas nya hjärnceller. Genom att lyssna på musik så stimuleras hjärnan positivt och ger en energi. För att ge hjärnan samsvänging ska man helst lyssna på klassisk musik eller sådan musik man blir glad av.

Gunnar Bjursell är en professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Han påstår att vi "trots den myckna välfärden kan notera en ökad grad av ohälsa" vilket han inte har helt fel med. Gunnar säger i en intervju med Lotta Ihsse, författare till artikeln Kultur som recept mot ohälsa i tidningen för Folkuniversitetets kurser, att det inte bara är de fysiska aktiviteterna som påverkar vår hälsa. Han menar att kulturen också har stor betydelse vår hälsa.

Gunnar Bjursell påstår att man mår bra då man tycker livet är kul att leva, vilket kan uppnås på flera sätt. Ett av de här sätten är att spela eller lyssna på musik. Effekterna av musik påverkar nämligen hjärnan positivt och lär oss att slappna av och stressa mindre. Forskning om kulturens påverkan, är något som pågår på flera ställen i världen och nu bland annat i Göteborg tillsammans med Gunnar Bjursell.

Undersökningar i norska skolor har också gjorts där de kreativa ämnenas betydelse för inlärning har bevisats. Genom att ha med dans, drama och teater i undervisningen bidrog detta till att eleverna blev mer engagerade och duktiga inom resterande ämnen. Eleverna tog mer ansvar och blev bättre på att prestera i olika ämnen, framför allt matematik och språkundervisning. Det har då bevisats att konst och kultur har ett egenvärde och en potential att öka trivseln och kvaliteten på undervisningen i skolan. Detta påverkar i sin tur elevernas inlärningsförmåga och resultat.

Fysiska aktiviteter påverkar vår inlärning

När man rör på sig bildas det flera och nya celler. Det har enligt forskning på råttor bevisats att cellförnyelsen vid stress inte är lika bra som när man inte stressar. Susanne Wolmesjö skriver i boken Smarta rörelser för fysisk och mental miljö att ”spännande miljö vid inlärning och fysisk aktivitet ökar cellnybildningen” och sambandet att rörelse är bra för inlärningen har då dragits.

Susanne Wolmesjö skriver i sin bok att när man gör långsamma eller diagonala rörelser jobbar hjärnhalvorna tillsammans vilket är bra för inlärningen. Ett exempel på detta är då man springer eller går en promenad eftersom att både armar och ben rör sig i diagonala rörelser.

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet gör oss smartare. Det är ett forskarlag på Sahlgrenska Akademin i Göteborg lett av Peter Eriksson som kommit fram till detta. De som motionerar regelbundet, det vill säga deltar i fysiska aktiviteter, tänker klarare än de som är mer stillasittande. Nervceller, som nyskapas vid fysiska aktiviteter, påverkar nämligen vårt minne och om de nybildas så får vi lättare för att ta in ny information och komma ihåg denna. Ännu lättare blir det för vår inlärning om vi arbetar i en stimulerad miljö, det vill säga under omständigheter då vi inte är stressade. Eftersom att nervcellerna gör att vi får bättre minne och därmed större förmåga till inlärning så blir slutsatsen att en stimulerande miljö och fysisk aktivitet påverkar inlärningen positivt.

 

Vår skola

Toggle module

Aktuellt

Toggle module

Välkommen till Öppet Hus lördagen den 23/11 kl 10-13. Samhällsprogrammet finns på Trädgårdsgatan 25, Naturprogrammet på Gasverksgatan 17.

Toggle module
Toggle module

Schoolsoft

Toggle module

Johannes Hedberggymnasiet

Trädgårdsgatan 25 (SA), Gasverksgatan 17 (NA), Box 7124
250 07 Helsingborg
042-38 56 03 (SA), 042-21 53 86 (NA)
jhg@folkuniversitetet.se