Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Två pedagoger - ett klassrum

Två pedagoger - ett klassrum

Publicerad: 2018-06-11 11:50

Einar Hansengymnasiet lägger stor vikt på svenskämnet i åk 1. Med två svensklärare i klassrummet utvecklas alla elever utifrån sina behov.

 

På Einar Hansengymnasiet har vi ynnesten att vara två svenskpedagoger i ett klassrum i åk 1. Det gör att vi kan utmana de elever som ligger på en högre språknivå samt stötta dem som behöver mer hjälp för att utveckla språket - alla får möjlighet att utvecklas. 

Läs - och skrivstrategier är en viktig grund i vårt dagliga arbete. Att jobba med närläsning av texter är både tids- och resurskrävande. Det hade inte varit möjligt att jobba så nära eleverna, att ställa frågor kring texter, att lyssna och ge respons, om vi hade varit en pedagog i klassrummet. Två pedagoger ger dubbelt så mycket tid till varje enskild elev.

Med två pedagoger i klassrummet har vi möjligheten att dela in eleverna i mindre grupper utifrån olika behov. Vi håller kortare genomgångar och jobbar vidare med praktiska övningar i grupperna. Små grupper innebär också en lugn och skön studiemiljö.

Att vara två pedagoger innebär att vi kan förstärka och lära av varandra. Två pedagoger, ett klassrum och många möjligheter.