Sök Meny

Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg. Det är ledningsgruppen somantar studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas ca 4 gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen. Bertil Gyll, Postnord Ulf Andersson, Sveriges Åkeriförening Isabella Forsgren, INAB Krister Rosendahl, Komatsu Forest Victoria Larsson, Kvarkenport Michael Stenlund, Folkuniversitetet

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila