Sök Meny

Kurser Internationell handelslogistiker

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper i: Lagar, regler och dokument som styr nationellt och internationellt handelsutbyte,Att beräkna varuflöden, transportval och utformning ur ett hållbarhetsperspektiv, Tullregler och tulltaxering, Affärsutveckling och ekonomisk planering, Yrkesrollens säljande roll gentemot kunderna,Internationella varuflöden och handelsströmmar, Att skriva avtal, offerter och kontrakt, Att kommunicera muntligt och skriftligt vid affärsförhandlingar, Utredningsmetodik, presentationsteknik, argumentationsteknik och research, Logistikens miljöpåverkan, Ledarskapets olika funktioner och hur ledarskapet påverkar verksamheten och Etiska och kulturella frågor.

Kurser                                                                

Affärsjuridik                                                       
Business English                                               
Examensarbete                                                 
Export och import inkl e-handel                         
Internationella transporter                                  
Intro to sales                                                        
Kommunikation och ledarskap                            
LIA 1 Transportledning                                        
LIA 2 Export och Import                                       
LIA 3 Logistik                                                        
Logistik                                                                  
Miljö och kvalitet i transportorganisationen           
Projektmetodik                                                       
Strategisk logistik                                                          
Transportledning                                                            
                                                                      

 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila