Sök Meny

Lärande i arbete - LIA

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete.

Relaterad information

Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en bild av vilka arbetsuppgifter du kommer att ha som socialpedagog och du får möjlighet öva på praktiska situationer och därigenom lära dig yrket. Att arbeta som socialpedagog handlar till stor del om bemötande, förmåga till samtal samt färdigheter att omsätta teoretisk kunskap i mötet med människor och detta ges du möjlighet att utveckla under LIA-perioderna.   

LIA är i två perioder, en på 8 veckor och en längre på 12 veckor. Våra samarbetspartners erbjuder LIA-platser. Du som studerande kan också själv ordna en egen LIA-plats, så länge den följer utbildningens krav. I vissa fall kan praktikplatser bli fördelade så att resa till annan ort krävs.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila