Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
FAQ

FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

Relaterad information

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens sida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg". Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar via yh-ansökan.se

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Svenska B/Svenska 2, Engelska B/Engelska 6. 

Vem kan söka till utbildningen till Avancerad GIS-användare?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen (35) gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tre prov; ett språktest i svenska, ett i engelska och slutligen ett prov i problemlösning.
De sökande som får högst sammanlagda poäng erbjuds plats på utbildningen.

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga sökande måste göra ovan nämnda prov över nätet i april respektive maj. När du ansöker till utbildningen får du mer information om detta.

När är sista ansökningsdag?

Ansökningsperioden startar 1 februari och avslutas 30 april 2019.

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Ja, om du tar studenten i vår kan du komplettera med ditt avgångsbetyg senast den 11 juni.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i augusti 2019.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket innebär att du måste räkna med att studera flera timmar dagligen. Utöver de obligatoriska träffarna i Gävle sker utbildningen över nätet. Alla föreläsningar är inspelade och ligger på vår utbildningsplattform moodle. Du kan lyssna till dem hur mycket och ofta du vill. Övrig tid fylls av egna studier där du får uppgifter relaterade till föreläsningarna du lyssnat till. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? Varvar man praktik med teoretisk utbildning eller gör man klart den teoretiska delen först och avslutar med praktiken?

Under första terminen är det bara teori. Under termin 2 fortsätter teorin men det ingår även längre praktikperioder på 5 respektive 6 veckor. Under praktikperioderna är du på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Ja nästan helt. Vår distansutbildning har endast sju obligatoriska träffar;
2 introduktionsdagar, 3 dagar i april då vi har föreläsningar på plats i Gävle och två dagar på slutet där studenterna får presentera sin LIA. I övrigt kan man sitta hemma och lyssna på föreläsningar på nätet och göra sina uppgifter hemifrån.  

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller två praktikperioder. LIA (lärande i arbete)., båda på vårterminen. Första LIA-perioden är på 5 veckor, den andra på 6 veckor, totalt 11 veckor.

Var kan man göra sin LIA?

Eftersom detta är en distansutbildning kan du göra din LIA varsomhelst, både i Sverige och utomlands. Exempel på ställen du kan göra din LIA på är; kommuner, många myndigheter använder sig av GIS liksom länsstyrelser, men även inom den privata sektorn; t ex företag som Esri, WSP, Sweco, Tyréns m fl.  Studenten ordnar sin egna praktikplats.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du kurslitteratur samt resor till och från Gävle för de obligatoriska träffarna. Även boendekostnad (vandrarhem/hotell) kan tillkomma under de obligatoriska träffarna.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en Yh-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen.

På utbildningen till Avancerad GIS-användare har utbildningen 2 LIA-perioder (motsv praktik - Lärande i arbete) om 5 resp 6 veckor vardera. Båda LIA-perioderna är under sista terminen av utbildningen. Du får då vara ute på en arbetsplats och omsätta dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär Yh-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng.
5 Yh-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är ett år på distans.

Avancerad GIS-användare, Gävle/distans

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan