Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
FAQ

FAQ

När är nästa utbildningsstart?
Hösten 2017 den 28 augusti. 

Vilket datum kan man tidigast och senast ansöka till er?
Ansökningsperioden är öppen 15 mars – 18 april. Du ansöker via Folkuniversitetets eller Campus Varbergs hemsida. Anvisningar om anmälan syns först när ansökan har öppnat. 

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är på fyra terminer, d v s 2 år.  

Hur ofta startar utbildningen?
Utbildningen startar i slutet av augusti 2017 samt vid samma period 2018. Vad som dock är unikt inom yrkeshögskola är att utbildningar blir beviljade två omgångar i taget. Därför vet vi ännu inte om det blir fler omgångar än dessa två. 

Läses utbildningen på distans eller på plats?
Utbildningen läses på plats på Campus Varberg. Vanligtvis är det föreläsningar 3 heldagar/vecka. Föreläsningsdagar kan variera från vecka till vecka. Resterande dagar är tillägnade självstudier och projektarbeten, i grupp eller individuellt. Du väljer själv om du då vill sitta på skolan eller någon annanstans. 

Finns det möjlighet att studera på distans?
Tyvärr finns det ingen möjlighet att studera på distans. 

Jag bor på annan ort än Varberg. Ligger Campus Varberg i närheten av tåg- och busstationen?
Ja, Campus Varberg ligger mindre än fem minuters promenad från stationen för både buss och tåg. Det är många som pendlar från både Halmstad och Göteborg till Campus Varberg. 

Innebär utbildningen några kostnader?
Ja, du måste räkna med kostnader för kurslitteratur, datalicenser och certifikat samt om du vill göra din LIA inom vindkraft tillkommer även en kostnad för hälsointyg för höghöjdsarbete. Då LIA:n oftast sker på annan ort så bör du även ha med i beräkningarna att det tillkommer pendlingskostnad och/eller dubbelt boende under dessa veckor. 

Är utbildningen studiemedelsberättigad?
Ja. 

Vad bör man lämna in i sin ansökan till utbildningen?
I sin ansökan ska man lämna in sina gymnasiebetyg eller motsvarande vid utländska betyg. Förutom att ha betyget godkänt i samtliga grundämnen ska du även ha godkänt betyg i Ma A, Sv A, En A alternativt Ma 1a/1b/1c, Sv 1 och En 5. Utbildningen kräver även godkänt betyg i Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. Du behöver även inneha B-körkort och skicka in en kopia av detta. 

Jag går just nu sista året på gymnasiet/jag håller på att komplettera mina betyg på Komvux. När är sista dagen för att komplettera sin ansökan med dessa betyg?
Sista kompletteringsdag är 21 juni 2017. Observera dock att du behöver kryssa i en ruta om komplettering i ansökningsverktyget. 

Jag är osäker på om jag har vad som krävs för att söka. Vad gör jag då?
Skulle du vara osäker på om du har vad krävs för att söka kan du kontakta Studie- och karriärvägledning i Varberg. Du hittar kontaktuppgifter till dem på studera.varberg.se 

Vad händer efter att man har lämnat in sin ansökan?
Efter att ansökningstiden har gått ut granskar studie- och yrkesvägledare samt utbildningsanordnare er ansökan. Senast första veckan i juni får man via mail veta ifall man är behörig eller inte till utbildningen. Skulle man vara behörig blir man i samma mail kallad till Campus Varberg för att utföra prov där det klargörs hur väl de behöriga sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna matematik, svenska, datoranvändning, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms. Testerna äger rum under maj månad. Man behöver alltså inte kontakta skolan innan dess, vi kommer att ta kontakt med dig. 

Vad är det som avgör om man blir erbjuden en plats på utbildningen eller inte?
Det beror på följande faktorer:

  • Betyg i Ma 1 eller motsvarande
  • Betyg i Sv 1 eller motsvarande
  • Betyg i En 5 eller motsvarande
  • Betyg i Praktisk ellära eller motsvarande
  • Poäng på de tester som utförs på Campus Varberg 

Kan man förbereda sig till testerna för att få så goda förutsättningar som möjligt?
Testerna grundar sig i matematik, svenska, datoranvändning, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga. Vi rekommenderar att fräscha upp matematikkunskaperna innan, men de andra testerna är svåra att förbereda sig på. Testerna görs då egenskaperna är viktiga inom yrket.  

Hur många brukar det vara som söker utbildningen och hur många blir antagna av dessa?
Det brukar vara cirka 100-150 sökande varje år varav skolan tar in 20 studerande. 

Vilka kurser läser man under sin utbildning?
Information om detta finns på Folkuniversitetets hemsida och även på Campus Varbergs hemsida. 

Jag har läst att man behöver ett höghöjdsintyg. Vad innebär detta?
Det innebär att du ska göra en specifik hälsoundersökning som bland annat undersöker EKG. Du ska dock inte göra den innan du har påbörjat din utbildning. Detta är för att det lätt blir fel sorts undersökning då få läkare har licens att utföra den specifika undersökningen. Din utbildningsledare kommer att informera dig om vilken sorts hälsoundersökning du ska utföra innan din första LIA och vart du ska utföra den. Kostnaden för undersökningen ligger på cirka 2000 kr och den betalas av varje enskild studerande. 

Hur många veckor än man på LIA (Lärande i Arbete)?
Totalt är man som studerande ute på LIA under 26 veckor. Dessa delas in i tre perioder varpå LIA1 är under termin 2, LIA2 under termin 3 samt LIA3 under termin 4. Läsårsschema får man först då man har startat utbildningen. 

Söker man LIA-plats själv?
Som studerande är det viktigt att tidigt visa framfötterna inom branschen och därför söker de studerande själva sina LIA-platser. På så sätt skapas en naturlig kontakt med företagen tidigt i utbildningen. Skolan säkerställer dock att man som studerande får den hjälp som efterfrågas i sökandet av LIA-plats. Vad som är viktigt att poängtera är att man som studerande i de absolut flesta fall behöver pendla längre sträckor under LIA-perioderna, då de flesta vindkraftföretag ofta ligger utanför Halland och Västra Götaland. 

Kan man arbeta vid sidan av studierna?
Det är en heltidsutbildning med allt vad det innebär i form av schemalagd undervisning, projektarbeten och självstudietid. Huruvida det finns utrymme att jobba samtidigt eller inte är svårt att ge ett generellt svar på då det är så individuellt - förutsättningarna varierar från person till person och hur mycket tid man behöver lägga ner för att klara av sina studier. Tidigare studerande på utbildningen hävdar dock att det ofta är svårt att kombinera studier och arbete framförallt det första året, då mycket tid och energi läggs på kurser. 

Kan man extraarbeta som energitekniker under sommaruppehållet mellan år 1 och år 2?
Detta väljer man helt själv om man vill göra. De flesta företag tillåter att studerande sköter vissa uppgifter inom yrket och de brukar därför vara intresserade av att anställa studerande under sommaren. 

Vad krävs för att få examensbevis?
För att kunna begära ut ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i din utbildning. 

Hur många är det som får jobb som energitekniker efter utbildningen?
Det råder för tillfället brist på energitekniker i Sverige.  Hittills har cirka 90 % av de examinerade fått arbete inom yrket sex månader efter avslutad utbildning på Campus Varberg. Det är dock viktigt att poängtera den studerandes eget ansvar i processen och att man som studerande förstår vikten av att aktivt söka de jobb som erbjuds. 

Energitekniker specialisering vindkraft, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan