Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Varberg. Energitekniker specialisering vindkraft

Energitekniker specialisering vindkraft, Varberg

Energibranschen är idag en av de snabbast växande marknaderna. Det är framför allt de alternativa energikällorna, som vindkraften, som driver utvecklingen framåt. Därför efterfrågas tekniker med kompetens att sköta driften av en växande vindkraftspark.

Energitekniker specialisering vindkraft, Varberg

Fakta

Utbildningen Energitekniker specialisering vindkraft är en tvåårig YH-utbildning som bedrivs på heltid. Utbildningen varvar teoretiska kurser med kurser med praktiska inslag. Dessutom ingår tre perioder med Lärande i arbete (LIA). Under studietiden får de studerande möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med branschfolk bl a vid studiebesök och gästföreläsningar samt förstås under LIA-perioderna. Du kommer efter utbildningen att ha uppdaterade kunskaper inom ett område där den tekniska utvecklingen är i ständig rörelse.

Huvudman för utbildningen är Campus Varberg

Campus logga

Sista ansökningsdatum:
2018-04-16
Utbildningsstart:
Höstterminen 2018
Omfattning:
2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser:
20
Antal veckor LIA:
26
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Energitekniker specialisering vindkraft
Vindkraftstekniker
Energitekniker
Servicetekniker inom energi
Drifttekniker inom energi
Energimontör elnät

Utbildningens mål
Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som tekniker inom energi- och vindkraftsbranschen. Du har kunskap inom exempelvis energisystem, energieffektivisering och vindkraftteknik. Utbildningen är speciellt framtagen för att ge dig som student de kunskaper och färdigheter som näringslivet efterfrågar.
Meningen är att du ska vara klar att direkt kunna ge dig ut och börja arbeta professionellt både i grupp och självständigt som tekniker – främst inom vindkraft.

Kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Datateknik och IT-kommunikation
 • Drift- och underhållsteknik i ett vindkraftverk
 • Drift- och underhållsteknik i kraftindustrin
 • Elkraft för energitekniker
 • Ellära för energitekniker
 • Energiomvandling/effektivisering
 • Energisystem och strömningslära
 • Examensarbete med fokus mot vind och el
 • Gruppdynamik, projektarbete och rapportskrivning
 • Hydraulik och mekanik
 • Kraftanläggningar
 • LIA (Lärande i arbete)
 • Säkerheten och höghöjdsarbete inom vindkraftverk
 • Styr-, mät- och reglerteknik
 • Vindkraftsystem

Arbetsmarknad
Vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på kompetens är stor. Exempelvis måste de svenska vindkraftsbolagen idag rekrytera tekniker från andra länder för att klara av underhåll och drift av den växande vindkraftsparken.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kontaktinformation:

Telefon: 010-516 18 11Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Energitekniker specialisering vindkraft, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan