Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Vad säger branschen?

Vad säger branschen om behovet

Behovet är stort för utbildad arbetskraft inom teknikbranschen. Här är röster från ledningsgruppens medlemmar:

"Utbildningens nivå fyller en lucka i den utbildningsflora som finns. Inom vår tillverkande enhet har vi behov av personer med en fördjupad kunskap inom kemi och tillverkning av läkemedel som är praktiskt lagda. Företaget är inne i en stabil fas och väntar på att återigen börja växa. Dock har det erfarenhetsmässigt varit en viss omsättning av personal de senaste åren som har gjort att vi anställt någon person varje år med examen från en liknande Yh-utbildning jämfört med den utbildning som söks. Detta behov kommer att finnas kvar även framåt, och om företaget kommer in i en ny tillväxtfas om ca 3-5 år kommer behovet även att öka."
Jonas Wennerbeck, Biora AB

"Utbildningen har anpassats till dagens behov av den kompetens som efterfrågas inom företaget. Nivån, som ligger mellan gymnasium och universitet, stämmer väl överens med vårt rekryteringsbehov. Den kompetens som de studerande får efter examen passar mycket väl in på företagets rekryteringsbehov."
Lennart Hultberg, Processhygien & Kontrollerade miljöer i Norden AB

"Idag har vi behov av självständig arbetskraft som har tillräcklig kompetens så att de kan analysera den pågående tillverkningsprocessen och dra slutsatser och agera utifrån det."
Niklas Braun, Nordic Sugar AB

"Företaget idag har 59 anställda i produktionen, varav 13 har en bakgrund från en äldre liknande Yh-utbildning. Företagets urval gällande rekrytering till produktionen kommer även i fortsättningen vara stor från denna typ av Yh-utbildning."
Charlotta Rösing, PolyPeptide Laboratories AB

Läke- och livsmedelstekniker, Lund

Toggle module

YH-mässan 2019

Toggle module

Välkommen till YH-mässan i Malmö den 28 mars, utbildningsmässan med fokus på Yrkeshögskola! På plats kommer du att kunna träffa ett stort antal Yrkeshögskolor och ställa dina frågor. Under dagen kan du också lyssna på intressanta seminarier.

Välkommen öppet hus den 11 april

Toggle module

Den 11 april håller vi öppet hus för dig som är nyfiken på utbildningarna kommersiell drönaroperatör och läkemedels- och livsmedelstekniker. Du får möjligheten att träffa en studerande och en utbildningsledare som berättar om utbildningen. Plats: Skomakaregatan 1, samling i receptionen kl. 18. 

Hitta till oss

Toggle module

Skomakaregatan 8, 223 50 Lund

Vill du veta mer?

Toggle module

yh.lund@folkuniversitetet.se