Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Fastighetsförvaltare 500 Yhp

Fastighetsförvaltare, Umeå

Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda. I tillväxtregionerna finns ett stort rekryteringsbehov och då kompetensen är svår att finna sker den främsta rekryteringen från andra arbetsgivare.

Fastighetsförvaltare 500 Yhp

Fakta

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

Under de kommande tio åren kommer det att saknas runt 10.000 personer inom fastighetsbranschen - bland annat på grund av stora pensionsavgångar, nya kompetensbehov genom teknikutveckling, upprustning av miljonprogramsområden och nyetableringar. Enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd finns det ett totalt rekryteringsbehov av Fastighetsförvaltare på 1554 st, varav 531 är pensionsavgångar och 1023 är nyrekryteringar.

Sista ansökningsdatum:
15 maj 2019
Utbildningsstart:
2 september 2019
Omfattning:
500 Yhp (2,5 år)
Studietakt:
Distans
Antal platser:
20
Antal veckor LIA:
31
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Fastighetsförvaltare

I Yrkeshögskoleutbildningen till Fastighetsförvaltare läser du därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering.

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Ekonomi, juridik och teknik

Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. Du läser därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering.

LIA

Under utbildningens 3 LIA-perioder (31 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-peri­oderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Distansstudier

Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar i Umeå vid 12 tillfällen under utbildningen. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid och kan innefatta tentamina, laborationer och/ eller studiebesök. 

Att läsa på distans kan vara ett bra alternativ för dig som vill studera på en Yrkeshögskoleutbildning utan att flytta. Undervisningen sker på olika sätt på den så kallade lärplattformen Moodle. Det är på Moodle du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med dina studiekamrater och lärare via video, chatt och forum. 

Krav på särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:

  • Godkänt betyg/E i Matematik B, Matematik 2 eller motsva­rande kunskaper
  • Godkänt betyg/E i Svenska B, Svens­ka 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Kontaktinformation:

Telefon: 090-711415Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Fastighetsförvaltare, Umeå

Toggle module

Vill du veta mer

Toggle module