Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Behörighet

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

Grundläggande behörighet


GODKÄND GYMNASIEEXAMEN.
- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.

ALTERNATIV BAKGRUND (*).
- Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven (kap. 3, § 1, p. 2).
- Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning (kap. 3, § 1, p. 3).
- Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (kap. 3, § 1, p. 2).

(*) Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall enligt kap. 3 § 2 ha de kunskaper i svenska som behövs. Prov i svenska kan komma att genomföras.

REELL KOMPETENS.
Saknas gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg kan reell kompetens åberopas. Följande förkunskaper behövs för att uppfylla begreppet Reell kompetens:
- Svenska/Svenska som andra språk 1 – 3 (betyg >E).
- Engelska 5 – 6 (betyg >E).
- Matematik 1a, -1b eller -1c (betyg >E).
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 - 1a2 (betyg >E).
- >3 års arbetslivserfarenhet, minst 50%, efter 19 års ålder.

- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.
OBS! Betygen kan komma från kompletteringsutbildning på KomVux eller liknande.

Särskilda förkunskaper


JÄGAREXAMEN.
Man skall vara godkänd i samtliga 4 delprov.

BIOLOGI 1 (betyg >E).
Motsvarandekunskap kan vara:
- Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2 och avklarad teoridel i Jägarexamen.
- Preparandkurser finns att söka för Arv/genetik (Nk2) samt Ekosystem (Nk1b) vid ansökningsperiodens start.
- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.

NATURBRUK (kurs i Naturbruksprogrammet på gymnasiet, betyg >E).
Från tidigare gymnasiesystem skall följande accepteras:
- Gy2000 delkurserna Arbetsliv naturbruk, Basmaskin körning samt Arbetsmiljö och säkerhet avslutade med minst G i betyg.

Motsvarandekunskap skall vara:
- Arbetsliv naturbruk = 1 års yrkeserfarenhet (100% ) alt. 2 års yrkeserfarenhet (50%) från jord- och/eller skogsbruk.
- Basmaskin körning = 1 års yrkeserfarenhet (100% ) alt. 2 års yrkeserfarenhet (50%) från hantering av större bruksfordon i jord- och/eller skogsbruk.
- Arbetsmiljö och säkerhet = preparandkurs finns att söka vid ansökningsperiodens start.

Viltförvaltare, Trollhättan

Toggle module

Öppet Hus

Toggle module

När:
Torsdagen den 28 mars mellan 15:30-17:30

Var:
Folkuniversitetet
Norra Allégatan 6
413 01 Göteborg

Läs mer om eventet på Facebook .

Bli viltförvaltare

Toggle module
Toggle module