Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Behörighet

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

Grundläggande behörighet


GODKÄND GYMNASIEEXAMEN.
- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.

ALTERNATIV BAKGRUND (*).
- Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven (kap. 3, § 1, p. 2).
- Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning (kap. 3, § 1, p. 3).
- Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (kap. 3, § 1, p. 2).

(*) Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall enligt kap. 3 § 2 ha de kunskaper i svenska som behövs. Prov i svenska kan komma att genomföras.

REELL KOMPETENS.
Saknas gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg kan reell kompetens åberopas. Följande förkunskaper behövs för att uppfylla begreppet Reell kompetens:
- Svenska/Svenska som andra språk 1 – 3 (betyg >E).
- Engelska 5 – 6 (betyg >E).
- Matematik 1a, -1b eller -1c (betyg >E).
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 - 1a2 (betyg >E).
- >3 års arbetslivserfarenhet, minst 50%, efter 19 års ålder.

- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.
OBS! Betygen kan komma från kompletteringsutbildning på KomVux eller liknande.

Särskilda förkunskaper


JÄGAREXAMEN.
Man skall vara godkänd i samtliga 4 delprov.

BIOLOGI 1 (betyg >E).
Motsvarandekunskap kan vara:
- Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2 och avklarad teoridel i Jägarexamen.
- Preparandkurser finns att söka för Arv/genetik (Nk2) samt Ekosystem (Nk1b) vid ansökningsperiodens start.
- Motsvarande behörigheter finns även i tidigare gymnasiesystem. Kontakta utbildningen för förtydliganden.

NATURBRUK (kurs i Naturbruksprogrammet på gymnasiet, betyg >E).
Från tidigare gymnasiesystem skall följande accepteras:
- Gy2000 delkurserna Arbetsliv naturbruk, Basmaskin körning samt Arbetsmiljö och säkerhet avslutade med minst G i betyg.

Motsvarandekunskap skall vara:
- Arbetsliv naturbruk = 1 års yrkeserfarenhet (100% ) alt. 2 års yrkeserfarenhet (50%) från jord- och/eller skogsbruk.
- Basmaskin körning = 1 års yrkeserfarenhet (100% ) alt. 2 års yrkeserfarenhet (50%) från hantering av större bruksfordon i jord- och/eller skogsbruk.
- Arbetsmiljö och säkerhet = preparandkurs finns att söka vid ansökningsperiodens start.

Extra uppgifter

Ett bra råd är att alltid bifoga nedanstående dokument också:

CV
.
En sammanställning på alla jobb och utbildningar som kan ha det minsta med utbildningssyftet att göra.

PERSONLIGT BREV.
En berättelse om din livsresa fram t.o.m. dagens datum.
Ta med jobb och utbildningar, men också uppväxt (kanske på en bruksverksamhet?), ideella uppdrag (en erfarenhet är inte aktiv enbart om man fått lön), praktik, olönat arbete (ex. för släkt och vänner) o.s.v.

Viltförvaltare, Trollhättan

Toggle module

Bli viltförvaltare

Toggle module

BIBLIOTEK.

Toggle module

Här finns nedladdningsbara dokument för utbildningen.

BEHÖRIGHETSLISTA