Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Behörighet

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

OBS! Yh-utbildningen Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster är nu stängd för ansökningar.

Grundläggande behörighet

En av följande i 3 kap. 1 § måste uppfyllas:

3 KAP. 1 § 1 p.
- Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
- Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
- Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3 KAP. 1 § 2 p. (*).
- Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående, ex. avgångsbetyg från svenskt gymnasium enligt LPF94 t.o.m. 1999 eller LGY70.

3 KAP. 1 § 2 p. (*)
- Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

3 kap. 1 § 4 p. (*)
- Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Utrymme för ”reell kompetens” finns men måste valideras/bedömas från fall till fall.

(*) Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs (3 kap. 2 §).
(*) Även de sökande från Danmark, Norge, Färöarna och Island kan behöva bevisa sin förmåga att förstå svenska för att deras utbildning inte skall bli lidande p.g.a. språkliga brister. Valideringstester kan komma att tillämpas vid behov.

REELL KOMPETENS.
Saknas gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg kan reell kompetens åberopas. Följande förkunskaper behövs för att uppfylla begreppet Reell kompetens:
- Svenska/Svenska som andra språk 1 – 3 (betyg >E).
- Engelska 5 – 6 (betyg >E).
- Matematik 1a, -1b eller -1c (betyg >E).
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 - 1a2 (betyg >E).
- >3 års arbetslivserfarenhet, minst 50%, efter 19 års ålder.

Särskilda förkunskaper


JÄGAREXAMEN
.
Man skall vara godkänd i samtliga 4 delprov.

BIOLOGI 1 (betyg >E).
* lägst betyg E i Biologi 1 (eller motsvarande i tidigare betygsystem).
             eller
* lägst betyg E i Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2.
             eller
* G i kurserna EkologiKretslopp samt Växt- och djurliv.

Kompletterande preparandkurser finns att söka vid ansökningsperiodens start.

NATURBRUK (kurs i Naturbruksprogrammet på gymnasiet, betyg >E).
* lägst betyget E i Naturbruksprogrammets kurs Naturbruk.
             eller
* lägst betyg G i kurserna Arbetsliv naturbrukBasmaskin körning och Arbetsmiljö och säkerhet.

Utrymme för ”reell kompetens” finns men måste valideras/bedömas från fall till fall.

Att tänka på

Ett bra råd är att alltid bifoga nedanstående dokument också:

CV.
En sammanställning på alla jobb och utbildningar som kan ha det minsta med utbildningssyftet att göra.

PERSONLIGT BREV.
En berättelse om din livsresa fram t.o.m. dagens datum.
Ta med jobb och utbildningar, men också uppväxt (kanske på en bruksverksamhet?), ideella uppdrag (en erfarenhet är inte aktiv enbart om man fått lön), praktik, olönat arbete (ex. för släkt och vänner) o.s.v.

INLÄMNADE DOKUMENT.
- Alla betyg och intyg skall vara på svenska. Utländska betyg/intyg skall vara certifierade / validerade / vidimerade.
- Om du kommer på att du har glömt ett dokument efter att du har "lämnat in" din ansökan kan du ändå tillföra bedömningsunderlag till din ansökan genom att kontakta administratör. Vi har möjlighet att gå in "bakvägen" på Yh-antagning.se och bifoga dokument efter att du aktiverat din inlämning.

Viltförvaltare, Trollhättan

Toggle module

Bli viltförvaltare

Toggle module

BIBLIOTEK.

Toggle module

Här finns nedladdningsbara dokument för utbildningen.

Behörighetskriterier

Vissa behörighetsregler