Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

FAQ

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?
Nästa utbildningsstart är måndagen den 28 augusti 2017 och sista ansökningsdag är den 15 maj 2017.

Kan man söka om man missat sista ansökningsdatum?
Håll utkik på hemsidan om sista ansökningsdatumet eventuellt förlängts eller om det finns reservplatser.

Får jag jobb efter utbildningen?
I Västerbotten finns närmare 600 företag som bedriver exportverksamhet, allt enligt statistik från
Business Sweden. Av dessa företag exporterar ca 180 företag för mer än 1 miljon kr/år.
Västerbotten är ett län där exportföretagen utgörs av en stor mängd små- och medelstora företag,
detta i motsats till våra grannar i Norrbotten och Västernorrland som i högre grad kännetecknas
av färre men större enheter, t ex gruvor, pappersbruk etc.
Tillväxten inom IT-sektorn är snabbt växande både i Norrbotten och Västerbotten.
Näringslivsservice i Umeå, Roland Carlsson genomförde en kompetenskartläggning över IKT-sektor
2014 som skickades ut till 118 IT-bolag och besvarades av 82 stycken. Den visar att 1150
personer behöver nyrekryteras inom en 3 års period varav 215 stycken inom sälj och marknadsföring.
En annan viktig del är den pågående generationsväxlingen som pågår för fullt i länet. Det är många seniora säljare som slutar inom de närmaste 5 åren. Här kommer det att behövas många kvalificerade internationella säljare i hela länet. Nya exportföretag dyker upp i snabb takt i och med de snabbt ökande affärsmöjligheter som internet inneburit, nya företag med bl a en gemensam nämnare – behovet av säljare säger Peter Forsell, VD".

Vad innebär en Yh-utbildning?
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ca en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär Yh-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?
Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 Yh-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen ges på heltid under fyra terminer, ca 2 år.

Var ges utbildningen?
Utbildningen ges i Umeå.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?
Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ca 40 timmars arbete i veckan. Ungefär hälften av denna tid är schemalagd.

Kan man arbeta vid sidan av studierna?
Studierna bedrivs på heltid.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen?
Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: www.csn.se

Hur mycket LIA, Lärande i arbete, innehåller utbildningen?
Under sammanlagt 21 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor under 2 perioder är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Söker man LIA-plats själv?
Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. Arbetsgivarna ser det som meriterande att du själv sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov.

Vad krävs för att få examensbevis?
För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?
Nej det gör vi inte. Men ett tips är att kontakta AB Bostaden i Umeå för att ställa dig i kö till studentbostad samt kontakta privata bostadsföretag i Umeå kommun https://www.hyrabostad.se/umea/

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver bevisa att du trots att du saknar formella intyg ändå har de rätta kunskaperna. Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighetsfliken på ansökningssidan.
• Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens.
• Du måste också bifoga ett så kallat självskattningsdokument där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för.
• Självskattningen ska utöver ditt dokument styrkas av till exempel referenser (namn och kontaktuppgifter till personer som känner till vilken kunskap du har), eventuella ofullständiga betyg och intyg.
• Det går bra att bifoga bilder, filmer och i praktiken allt material som kan styrka självskattningen.
• Självskattningsdokumentet samt eventuellt övriga dokument placerar du under ansökningsalternativet "övrigt".