Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Senioruniversitetet i Göteborg

Senioruniversitetet i Göteborg

Alla som uppbär pension och som fyllt 55 år är välkomna att bli medlemmar i GSU.

 

Aktuellt

Meddelande 14 december: P.g.a. tekniska problem har det sett ut som om bokningar inte accepterats.
Så vitt vi vet är alla anmälningar mottagna och kommer att tas om hand efter juluppehållet.

 

Webbanmälan för nya deltagare till vårens kurser och arrangemang kan göras fr.o.m 14 december.

Du som har deltagit i en studiecirkel ht 2018 och anmält till cirkelledaren att du vill fortsätta vt 2019 behöver inte göra någon mer anmälan. 

Ansökan om nytt medlemskap 2019 kan göras tidigast 2 januari 2019. Anmälan till studiecirklar och andra arrangemang kan ändå göras från 14 december 2018. 

Du som varit medlem 2018 får automatiskt en faktura på medlemsavgiften i januari 2019. Den tryckta katalogen inkl. "årsplupp" skickas ut i mitten av december. Katalogen finns också t.h. på hemsidan.

Redovisning av GSU:s medlemsenkät

Här finns resultatet av enkäten.


Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Göteborg (GSU) startades 1984 och har till syfte att förmedla kunskap och ge stimulerande samvaro seniorer emellan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet.
Vi erbjuder våra medlemmar studiecirklar i olika ämnen och svårighetsgrad, föredrag, studiebesök, föreläsningsserier samt en- och flerdagarsresor. Senioruniversitetets cirklar och övriga aktiviteter presenteras i Programkatalogen som utkommer en gång på hösten och en gång på våren.

 

Hitta hit

Toggle module

Norra Allégatan 7, Göteborg

Vårens programkatalog

Toggle module