Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kontakter NorrSen

Kontaktpersoner

E-postadresser och telefonnummer till NorrSen.

Medlemsärenden: Medlem.NorrSen@gmail.com

Anmälan till studiecirklar: jesper.andersson@folkuniversitetet.se Tfn: 0920-47 76 09.

Anmälan till föreläsningar: Ingen förhandsanmälan behövs

Ordförande

Nils Sundberg
070-636 55 10

Vice ordförande

Gerd Renberg
070-6161323

Sekreterare

Eva-Lena Holmkvist Parkström (sammankallande i studiecirkelkommittén)
070-620 73 20

Kassör

Britta Wallgren
070-329 43 60

Övriga ledamöter:

Toivo Hofslagare
070-561 52 88

Lena Jacobsson
073-816 44 01

Katarina Fallholm

Lisbeth M Nilsson (adjungerad)

 

 

 

 

 

Bli medlem

Toggle module

Så här blir du medlem i NorrSen

Det enda villkoret är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in 200 kronor på bankgiro 516-3464.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.

Personuppgiftsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 kräver att medlemsregister som hålls av ideella föreningar ska ha en angiven användning. NorrSens medlemsregister används för utskick till medlemmarna om aktiviteter och för att ta in medlemsavgifter. Registret hålls av kassören.

Registret innehåller följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgift om betalda medlemsavgifter.
Om du vill ta bort dina uppgifter eller ändra något skickar du e-post till
Medlem.NorrSen@gmail.com

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

är en ideell förening
som vänder sig till personer som är 55+
E-post:
Medlem.NorrSen@gmail.com