Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Maxtaxa

Avgifter och regler.

Så räknar vi ut din avgift

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt), den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett ”avgiftstak” som är indexreglerat och förändras varje år.

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Inkomstuppgifter

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Taxan beräknas utefter hushållets totala inkomst. Vi beräknar på allt som är skattepliktigt. Studiebidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd eller barnbidrag räknas inte in när de beräknar avgiften. Det är därför viktigt att också anmäla ändrade familjeförhållanden, antingen vid separation eller vid nytt samboende, för att den debiterade avgiften ska bli rätt. Detta görs via blanketten ”Inkomstuppgift”.

Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Allmän förskola

Från och med höstterminen när barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Då har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan (under bestämda tider). För de som behöver andra tider eller mer tid minskas den vanliga avgiften med 33%.

Avgiftsnivåer 2018

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 % av hushållets bruttoinkomst

1382 kr

Barn 2

2 % av hushållets bruttoinkomst

922 kr

Barn 3

1 % av hushållets bruttoinkomst

461 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Avgiftsnivåer 2018

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 % av hushållets bruttoinkomst

922 kr

Barn 2

1 % av hushållets bruttoinkomst

461 kr

Barn 3

1 % av hushållets bruttoinkomst

461 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kr Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kr

Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till verksamheten. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information? Kontakta förskolechefen på din enhet.

Läs mer på Kalmar.se

Hitta hit!

Toggle module

Djurängsvägen 33, 39354 Kalmar

Toggle module
Facebook
Toggle module