Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Kurser i samhällskunskap

Samhällskunskap

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämnet samhällskunskap . För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida

Samhällskunskap 1A1 – SAMSAM01A1
50p
Kursen behandlar bl.a. demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Mänskliga rättigheter, folkrätten i väpnade konflikter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor. Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Metoder för att kritiskt bearbeta information. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Samhällskunskap 1A2 – SAMSAM01A2
50p
Kursen behandlar bl.a. politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande, samhällsekonomi, massmediers och informationsteknikens roll i samhället, samhällsvetenskapliga begrepp. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Samhällskunskap a1 eller motsvarande


Samhällskunskap 1B – SAMSAM01B
100p
Kursen behandlar bl.a. demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Mänskliga rättigheter. Folkrätten i väpnade konflikter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor. Samhällsekonomi. Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Samhällskunskap 1a eller motsvarande


Samhällskunskap 2 – SAMSAM02
100p
Kursen behandlar bl.a. nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor. Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området.
Förkunskaper: Samhällskunskap 1b eller motsvarande

Kurser

Toggle module

Här hittar du den fullständiga kurskatalogen

Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Grupp, flex eller distans?

Toggle module