Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Övriga språk

Övriga språk

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämnena franska, tyska och spanska. För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida

TYSKA

Tyska 1 – MODDEU01
100p
Kursen behandlar bl.a. dialoger, samtal och enklare texter. Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i tyskan. Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Tyska 2 – MODDEU02
100p
Kursen syftar till att ge bl.a. ett tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Förståelse för språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck. Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Tyska 1 eller motsvarande.


Tyska 3 – MODDEU03
100p
Kursen behandlar bl.a. levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där franska används. Tydligt talat språk, även med viss regional färgning. Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. Variera texter och talat språk utifrån olika syften och sammanhang. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem och bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Tyska 2 eller motsvarande.

Tyska 4 – MODDEU04
100p
Kursen syftar till att lära dig bl.a. tala språket, även med viss regional och social färgning och läsa texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande. Samtal och sammanhängande talat språk. Variera texter och talat språk för olika syften och sammanhang. Strategier för att lösa språkliga problem. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar.
Förkunskaper: Tyska 3 eller motsvarande.

FRANSKA

Franska 1 – MODFRA01
100p
Kursen behandlar bl.a. dialoger, samtal och enklare texter. Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i franskan. Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.


Franska 2 – MODFRA02
100p
Kursen syftar till att ge bl.a. ett tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Förståelse för språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck. Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Franska 1 eller motsvarande.


Franska 3 – MODFRA03
100p
Kursen behandlar bl.a. levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där franska används. Tydligt talat språk, även med viss regional färgning. Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. Variera texter och talat språk utifrån olika syften och sammanhang. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem och bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Franska 2 eller motsvarande.


Franska 4 – MODFRA04
100p
Kursen syftar till att lära dig bl.a. tala språket, även med viss regional och social färgning och läsa texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande. Samtal och sammanhängande talat språk. Variera texter och talat språk för olika syften och sammanhang. Strategier för att lösa språkliga problem. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar.
Förkunskaper: Franska 3 eller motsvarande.

SPANSKA

Spanska 1 – MODSPA01
100p
Kursen behandlar bl.a. dialoger, samtal och enklare texter. Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i spanska. Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.


Spanska 2 – MODSPA02
100p
Kursen syftar till att ge ett tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Förståelse för språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck. Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Spanska 1 eller motsvarande.


Spanska 3 – MODSPA03
Kursen behandlar bl.a. levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används. Tydligt talat språk, även med viss regional färgning. Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. Variera texter och talat språk utifrån olika syften och sammanhang. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Strategier för att lösa språkliga problem och bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
Förkunskaper: Spanska 2 eller motsvarande.


Spanska 4 – MODSPA04
Kursen syftar till att lära dig bl.a. tala språket, även med viss regional och social färgning, och läsa texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande. Samtal och sammanhängande talat språk. Variera texter och talat språk för olika syften och sammanhang. Strategier för att lösa språkliga problem. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar.
Förkunskaper: Franska 3 eller motsvarande

Kurser

Toggle module

Här hittar du den fullständiga kurskatalogen

Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Grupp, flex eller distans?

Toggle module