Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Juridik och ekonomi

Juridik och ekonomi

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämnena juridik och ekonomi. För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida.

Entreprenörskap – ENTENR0
100p
Kursen behandlar bl.a. entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser, grundläggande projektmetodik, mötesteknik och dokumentation. Ledarskap, marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer.


Företagsekonomi 1 – FÖRFÖR01
100 p
Kursen behandlar bl.a. företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Samt olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp, budgeteringsformer, bokföring, marknadsföring samt projektmetodik.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Företagsekonomi 2 – FÖRFÖR02
100 p
Kursen behandlar bl.a. företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. Grundläggande lagar, affärsidéns utformning och betydelse, marknadsföring i form av omvärldsanalys Bokföring, bokslut och budgetering.
Förkunskaper: Företagsekonomi 1


Redovisning 1 – FÖRRED01
100 p
Kursen behandlar bl.a. olika typer av företag och företagsformer. Grundläggande lagar som styr företagens redovisning. Grundläggande företagsekonomiska begrepp, budgetering. Vanligt förekommande affärshändelser. Bokslut, ekonomiska rapporter och redovisning.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Redovisning 2 – FÖRRED02
100 p
Kursen behandlar bl.a. redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Registrering av affärshändelser. Värdering av tillgångar och skulder. Periodiseringar samt resultatregleringar. Bokslut, beskattning, revision och årsredovisning. Identifiering och analys av redovisningsproblem. Datorbaserat redovisningssystem.
Förkunskaper: Redovisning 1


Entreprenörskap och företagande – FÖRENT0
100 p
Kursen behandlar bl.a. viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. Produkter och idéers skydd genom lagstiftning. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessen. Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Ledarskap och organisation – LEDLED0
100 p
Kursen behandlar bl.a. begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer. Ledarskap, organisationsformer och organisationskulturer
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Privatjuridik – JURPRI0
100 p
Kursen behandlar bl.a. översiktligt: Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna. Familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt och köprätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, obeståndsrätt och juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Rätten och samhället – JURRÄT0
100 p
Kursen behandlar bl.a.konstitutionell rätt, internationell rätt, straffrätt, processrätt, juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang samt sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Affärsjuridik – JURAFF0
100 p
Kursen behandlar bl.a.associationsrätt, avtalsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, marknadsrätt, köprätt, immaterialrätt: kredit- och panträtt samt obeståndsrätt, tvistlösning, juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.

 

Kurser

Toggle module

Här hittar du den fullständiga kurskatalogen

Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Grupp, flex eller distans?

Toggle module