Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
kurser i natur och geografi

Geografi och naturkunskap

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämena geografi och naturkunskap. För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida

Geografi 1– GEOGEO01
100p
Kursen behandlar bl.a. jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Människans behov av naturresurser över tid. Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Globaliseringen. Klimatförändringar. Geografiska källor och rumslig information. Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Naturkunskap 1A1– NAKNAK01A1
100p
Kursen behandlar bl.a. frågor om hållbar utveckling och olika aspekter på hållbar utveckling. Naturvetenskapliga aspekter kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Naturvetenskapliga arbetsmetoder. Naturvetenskapligt förhållningssätt. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Naturkunskap 1A2– NAKNAK01A2
50p
Kursen behandlar bl.a. sambandet mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling. Naturvetenskapliga arbetsmetoder. Naturvetenskapligt förhållningssätt. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Förkunskaper: Naturkunskap 1a1


Naturkunskap 1B– NAKNAK01B
100p
Kursen behandlar bl.a. frågor om hållbar utveckling och olika aspekter på hållbar utveckling. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Naturvetenskapliga aspekter kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Naturvetenskapliga arbetsmetoder. Naturvetenskapligt förhållningssätt. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Naturkunskap 2– NAKNAK02
100p
Kursen behandlar bl.a. universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. Materians uppbyggnad, evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Människokroppens organ och organsystem. Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Naturvetenskapliga arbetsmetoder. Naturvetenskapligt förhållningssätt. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.
Förkunskaper: Naturkunskap 1b

Kurser

Toggle module

Här hittar du den fullständiga kurskatalogen

Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Grupp, flex eller distans?

Toggle module