Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Scenframställning
Du är här:

Scenframställning

Under dom tre terminerna på Skara Skolscen kommer varje elev uppmanas och uppmuntras att höja sin medvetenhet om sin identitet, kreativitet och gestaltningsförmåga.Det är en process där den individuella utvecklingen är lika viktig som den grundläggande insikten om att vi alltid står i relation till någon och något. Kollektivet, gruppen och vår omgivning.

En process där eleven genom improvisationer och ett strukturerat undersökande arbete förväntas komma till insikter och göra erfarenheter om grunderna i ett karaktärsarbete och sceniskt berättande. 

Grundträningen som inleder kursen innehåller improvisation, ensemble och gruppövningar, object exercises, sleeping partner, vilja-medel, djurimprovisation och sense memory. Målet med grundträningen är att få sammanhållning i gruppen och stimulera fantasi, öppenhet och nyfikenhet. Att finna scenisk trygghet och mod. Frigöra impulser, spontanitet och associationer. Konfrontera självkritik och självcensur. Lära känna sig själv och sina gränser samtidigt som att göra sig själv tydlig och på så sätt kunna applicera kunskaperna och göra sig tillgänglig i arbetet. 

De scener vi jobbar med hämtas ur moderna och klassiska pjäser och redovisas internt för elever och personal. Målet med grundträningen är att fördjupa, förvalta och tillämpa erfarenheter från grundträningen på scener ur pjäser. Att kunna analysera scenen i förhållande till bakgrund, vilja, medel, drivkrafter, inre och yttre hinder och relationer. 

Vi arbetar i projekt med grundträning och improvisation, dialogscener, scencollage utifrån ett tema, barnteater och slutproduktion. Eleverna möter både publik från skolor och i offentliga föreställningar. I scenkollaget väljs ett tema och utifrån det väljs scener där eleverna möter fler på scenen.  Eleverna bidrar även med egna reflektioner och söker fakta och kunskap kring temat. Barnteatern utgår från devising och stor vikt läggs vid eget entreprenörskap i skapandet av barnpjäs och kontakt med skolor. Under alla tre terminer löper lektioner i helklass i grundträning och improvisation. Slutproduktionen väljs i samråd med eleverna.  

Pedagoger: Alexandra Lindholm & Björn Sjöquist

Utbildningen

Toggle module

Relaterad Information

Toggle module

Kursplan (PDF)

Terminsindelning (PDF)