Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
KV konstskola
Du är här:

Om KV

KV är en skola med utbildningar som vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form.

Utbildningar
Målsättning
Pedagogik
Lärare
Efter skolan

Läsåret
Intyg
Ansökan
Avgift
Studiemedel

Lokaler
Historia
Miljö
Organisation

 

Utbildningar

På skolan finns 82 elevplatser fördelade på tre ettåriga utbildningar, Konstnärlig grundläggande utbildning, Konstnärlig fördjupning och Bild och rumsgestaltning. Utbildningarna är högskoleförberedande och en bra väg om du i framtiden vill arbeta inom det estetiska fältet. Högskoleutbildningar skolan förbereder för är bl.a. fri konst, design, konsthantverk, mode/textil, reklam och arkitektur. I dag krävs för det mesta en konstnärlig utbildning efter gymnasiet för att komma in på någon av de estetiska högskolorna.

Målsättning

Vår målsättning är att hjälpa alla våra elever att utvecklas konstnärligt! Om du är närvarande, lyssnar på lärarens introduktioner till dagens uppgift och praktiskt arbetar med den, så kommer du att gå framåt. På detta sätt får du en inblick i den skapande processen.

Pedagogik

Undervisningen baseras på uppgifter med läraren närvarande i ateljén under hela dagen. Praktiska övningar som att måla modell, teckna perspektiv och skulptera porträtt varvas med analyserande samtal. Samtalen sker både mellan läraren och den enskilda studeranden och mellan läraren och hela gruppen. Det är genom ditt eget praktiska arbete med din lärares coachande hjälp som du utvecklas.

Lärare

Skolans lärare är högskoleutbildade inom sitt specifika fält. Alla lärare är också praktiserande konstnärer och deltar aktivt i Göteborgs konstliv.

Efter skolan

Inom en treårsperiod efter avslutad skolgång har de flesta, som kommit fram till att dom vill, gått vidare till någon form av konstnärlig högskoleutbildning. Utbildningar som eleverna fortsätter till kan vara t.ex. design, konsthantverk, fri konst, arkitektur och pedagogik.
Just nu har vi tidigare studeranden från oss som studerar på HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk, Konsthögskolan Valand, Umeå Konsthögskola, Malmö Konsthögskola, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Konstfack, Konsthögskolan i Oslo, Trondheim Konsthögskola, Chalmers arkitektur, Arkitekthögskolan i Köpenhamn, Textilhögskolan i Borås, Steneby högskolelinjer, Linnéuniversitetet design, Alnarp landskapsarkitekt, Berghs School of Communication, Beckmans Designhögskola m.m.

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor med början i augusti – september och slut i månadsskiftet maj – juni. Undervisningen är schemalagd med 28,5 timmar i veckan. Det ingår även viss tid för fördjupning och självstudier. Lektionstiderna är 9-16 måndag- torsdag och 9-14:30 på fredagar.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas utbildningsbevis. Det krävs minimum 80 % närvaro och godkända genomgångar för att få omdömet ”genomfört utbildningsplanen i normal takt”.

Ansökan

Ansökan med ifylld blankett och arbetsprover inlämnas till skolan i maj för utbildningarna BRUM och KOF samt i juni för utbildningen KG.
Behörig att söka är den som har gått gymnasieskola och ansökan ska kompletteras med en kopia av avgångsbetyg från gymnasiet eller höstterminens betyg om du tar studenten till våren.
För den som inte har genomgått gymnasieskola kan undantag göras om vi utifrån inlämnade arbetsprover bedömer att den sökande har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
Då undervisningen sker på svenska har vi Svenska A, Svenska 1, eller motsvarande som behörighetskrav och om du inte har gått i svensk skola vill vi ha kopia på SFI-intyg eller liknande.
För närmare upplysning om ansökningstider, ansökningsprover m.m. Gå till ansökningsinformation där du också kan ladda ner de ansökningsblanketter du behöver.

Undervisningsavgift

Det kostar 24000 kronor per läsår att studera på skolan. De studerande får även betala halva kostnaden för kursens studieresa. Vad gäller kostnader för material ingår en del i avgiften. 

Studiemedel och merkostnadslån CSN

CSN beviljar studiemedel för konst- och kulturutbildningar i 80 veckor. Merkostnadslån kan sökas för undervisningsavgift och studieresa. Undervisningsavgiften är delad, och betalas med 12000 kr för höstterminen och 12000 kr för vårterminen. Merkostnadslån och studiemedel söks med fördel för hela året på en gång. 

Lokaler

Skolan är inrymd i fantastiska lokaler med ateljéer som en gång byggdes för Konsthögskolan Valand. Byggnaderna ligger i ett lugnt område på Guldheden centralt i Göteborg. De studerande har fri tillgång till skolans utrymmen även på kvällar och helger.

Historia

Skolan startade 1969 genom att ett antal konstkurser på dåvarande Kursverksamheten slogs ihop och blev en skola. 1970 tog skolan över Konsthögskolan Valands lokaler och utvecklades till en självständig utbildning med en egen pedagogik. Skolans mål var, och är, att ge en bred utbildning med hög kvalitet som ger en god grund för vidare studier på högskolor inom det estetiska fältet.

Miljö

Miljön är viktig för oss på KV. Sedan många år tillbaka har vi förbud mot miljö och hälsofarliga lösningsmedel. Vi har även förbud mot kadmiumfärger och lär ut alternativa metoder inom måleri, grafik och textiltryck. Vi ingår i Folkuniversitetets miljöcertifieringsprogram och sparar el, arbetar med återvinning med mera.

Organisation

Skolan är fristående och har Folkuniversitetet som huvudman. Vi har tre ettåriga utbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och sorterar under förordningen ”Konst och kulturutbildningar”. Vi erhåller statsbidrag och bidrag från Västra Götalandsregionen samt har studiemedelsrätt.

Skolans katalog i PDF

Toggle module
ladda ner pdf

KV Konstskola

Doktor Saléns Gata 14 - 22
413 22 Göteborg
031 - 10 65 85