Sök Meny
Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola

Gotlands Tonsättarskola är en studiemedelsberättigande konst- och kulturutbildning. Den enda högskoleförberedande skolan i Norden som är specialiserad på enbart komposition. Drygt 90 % av våra studerande som söker sig vidare till någon av musikhögskolornas kompositionsutbildningar blir antagna.

Relaterad information

På Gotlands Tonsättarskola är det "learning-by-doing" som gäller. En teorilektion på förmiddagen omsätts i en skapande workshop på eftermiddagen. Festivalen Ljudvågor är det ultimata beviset på vår pedagogik. Hela läsårets komponerande leder, via lärarhandledning och workshops med musiker, fram till uruppföranden för betalande publik i en egenproducerad musikfestival. Det är en ovärderlig kunskap för det framtida yrkeslivet. Vårt viktigaste mål är att du ska utveckla ditt egna musikaliska språk utifrån dina individuella förutsättningar. Vi arbetar därför oftast med enskild handledning eller i små studiegrupper. Lärarna på Gotlands Tonsättarskola är alla djupt förälskade i komposition och hör till landets mest spännande och kunniga tonsättare och pedagoger!

Gemensamt för alla som studerar på Gotlands Tonsättarskola är ett intresse för att utveckla sin egen musik och en önskan och ett mod att pröva något nytt. Utbildningen ges inom den konstmusikaliska traditionen men lämnar stort utrymme för elevernas egen inriktning. Skolan har två utbildningar: Kompositionslinje, 2 år och Komposition Fri konst, 1 år. 

Har du frågor?

Kontakta
0498-28 48 10
tonis.exp@telia.com

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila