Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Fotohistoriska föreläsningar

Fotohistoriska föreläsningar

En av de starkaste tendenserna inom fotografin idag är det stora intresset för fotoböcker. Skälen till att många fotografer väljer att visa sina arbeten i bokform är flera. Genom att kombinera enskilda bilder eller serier av fotografier uppstår nya sammanhang.

Relaterad information

Boken och den fotografiska bilden har en gemensam historia som sträcker sig från fotografins etablering på 1840-talet till idag, men det är först under det tidiga 2000-talet som fotoboken uppmärksammats på allvar. Det har lett till en vidgad syn på fotografins historia, men har också skapat nya former för hur fotografin sprids och når en publik. Boken är ett objekt med en helt annan varaktighet än utställningar, som är tids- och platsspecifika och upplöses när utställningsperioden är över.

Publicerat är den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet och innehåller 200 titlar. Urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Publicerat är en öppen utställning där besökaren fritt kan bläddra, titta i och läsa de utställda böckerna. Dessutom lyfts den litterära sidan av fotoböckerna fram genom att valda texter har lästs in och kan lyssnas på i utställningen.

Utställningen är del av det pågående forskningsprojektet Photography in Print & Circulation, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborg.

Curator: Niclas Östlind, Akademin Valand i samarbete med Elsa Modin och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

Arrangör: Hasselbladstiftelsen i samarbete med Centrum för Fotografi, Fotoförfattarna/SFF och Fotoskolan STHLM. Utställningssponsor: Taberg Media Group

I samband med utställningen arrangerar Fotoskolan STHLM fyra fotohistoriska föreläsningar med grund i fotoboken. Föreläsare är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, curator och författare. Niclas är specialiserad på fotografi, samtida konst och historiografi. Föreläsningarna genomförs med generöst stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Föreläsningarna äger rum i Stora galleriet på Centrum för Fotografi, Tjärhovsgatan 44, Stockholm. Fri entré. Varmt välkommen!

Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 1
Lördag den 9 februari kl. 13.00-15.00 

I den första föreläsningen ges en bakgrund till det stora intresse för fotoböcker som vuxit fram från början av 2000-talet, samt hur det har påverkat förståelsen av fotohistorien. Fokus kommer att ligga på böcker utgivna mellan 1860–1940-talen och där såväl vetenskapliga som konstnärliga publikationer har en framträdande plats.

Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 2
Söndag den 10 februari kl. 13.00-15.00

Den andra föreläsningen blir en genomgång av fotoboken från 1950-talet till det postmoderna genombrottet på 1990-talet. Böcker som berättat om både Sverige och andra länder har en stark närvaro, liksom de dokumentära skildringarna av olika arbetsplatser och miljöer som formar människors liv. Under perioden sker det också ett skifte där boken alltmer betraktas som ett objekt i sig.

Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 3
Lördag den 16 februari kl. 10.00-12.00 

Den tredje delen tar fasta på utvecklingen av fotoboken från 1990-talet till idag – en period som rymmer både en livaktig "do-it-yourself"-kultur och påkostade coffee table books. Det är också under denna tidsperiod som fotoboken får en allt större betydelse.

Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 4
Lördag den 16 februari kl. 13.30-15.30 

I den avslutande föreläsningen vidgas perspektivet och fotoboken sätts i det vidare sammanhang som den institutionella etableringen av fotografin i Sverige har inneburit. Det är en resa från 1970-talets början med Fotografiska museet i Moderna museet till idag och Fotografiska museet vid Stadsgårdskajen.

Foto: Per LB Nilsson