Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Behörighet

Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. För detta gäller:

 • Minst betyget E/Godkänd från gymnasieskolans kurser Fotografisk bild 1 och 2
 • Motsvarande gymnasiekurser från tidigare läroplaner.
 • Motsvarande kunskaper från folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders heltidsarbete inom det fotografiska yrkesområdet.

Anser du att dina förkunskaper motsvarar ovanstående men inte kan påvisa det med till exempel betyg eller intyg, kan vi pröva din reella kompetens.

Särskilt prov/Arbetsprov

Utöver grundläggande och särskild behörighet ska du som sökande göra ett särskilt prov baserat på arbetsprov i text och bild samt intervjuer. För det särskilda provet gäller följande:

 • Två arbetsprov baserat på bilder/filmer samt en text där du beskriver framtiden för den fotografiska yrkesrollen. Både arbetsprovet och texten bedöms på en skala från 1-5 poäng.
 • Det visuella arbetsprovet bedöms efter form, innehåll och teknisk färdighet och texten bedöms efter förmåga till strategi, att initiera och att analysera. Maximalt 10 poäng.
 • Att under provdagarna genomförsa intervjuer med frågor kring din förmåga att organisera visualisera och planera. Intervjuerna ger 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.
 • Att under provdagarna genomföra två visuella arbetsuppgifter som anknyter till utbildningens mål. Uppgifterna bedöms tillsammans på en skala från 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.

Maximalt värde av det särskilda provet är 26 poäng.

Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

Vi ger inte längre några meritpoäng för tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Heltidsutbildningar

Toggle module

Röster om utbildningen

Toggle module

Intervjuer från branschen

Toggle module