Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Musikalutbildningen på Balettakademien Göteborg- en av Nordens främsta musikalutbildningar

Anton Lückner och Anton Engström

Musikalutbildningen

Balettakademiens Musikalutbildning är en av Nordens absolut främsta inom området och har sedan starten 1983 utbildat många framgångsrikaartister som du idag ser i musikaler och shower i Sverige och utomlands. Utbildningenstår under statlig tillsyn och lyder under förordningen för Konst- och Kulturutbildningar inom Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vidare är Musikalutbildningen CSN-berättigande och du kan dessutom söka utökat lån för årsavgiften.

Basen i utbildningen utgörs av individuella och gemensamma sång- och röst & tallektioner, balett, jazz, stepp, fysträning, kör, scenframställning och musikalteater. Dessutom får du teoretiska kunskaper i musikalhistoria, musikteori, branschkunskap, kost mm. Kursplanen går metodiskt fram för att du skall ges möjlighet att utveckla just dina styrkor, i interaktion med andra. Stort fokus läggs på ditt eget förhållningssätt till arbetet utifrån dina målbilder och reflektioner liksom pedagogernas återkoppling på studenternas utveckling.

Som musikalartist är det vardag att söka arbete och gå på auditions. Vi lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar för dig att undersöka och träna på auditionsituationen för att du skall känna dig säker på hur du vill presentera dig själv.

Även om din individuella utveckling är i fokus, är inget sceniskt arbete möjligt att utveckla på egen hand. Att arbeta professionellt som musikalartist förutsätter samarbete, närvaro och interaktion med medaktörer, koreografer och regissörer och andra. Därför ställer vi stora krav på närvaro på skolan och att du alltid kommer förberedd till lektion, både fysiskt och mentalt.

Utbildningen sker på heltid med schemalagd undervisning i huvudsak på dagtid men även kvällar och helger förekommer. Du har också tillgång till skolans studios och salar för eget arbete när du inte är schemalagd vilket är en förutsättning för din utveckling.

Under utbildningen redovisas det pågående arbetet kontinuerligt på vår teaterscen, såsom solosånger, duetter, monologer och scener ur föreställningar och musikaler mm. Det tredje läsåret arbetar du med hela verk och medverkar i en offentlig slutproduktion av ett professionellt konstnärligt team.