Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Migrations- och asyltolkning

Migrations- och asyltolkning

Lär dig tolka i asyl- och migrationsärenden!

Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen.

Målgrupp

Verksamma tolkar som saknar auktorisation.

Syfte

 • Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen
 • Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik
 • Träna deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationen
 • Kursen skall ge tolken övning i att bl. a. använda och förstå inom området förekommande facktermer och speciella fraser med mera.

Förkunskaper

Aktiv tvåspråkighet i svenska och det andra tolkspråket. Genomgången "introduktionskurs" och även helst "juridikens grunder för tolkar". Praktisk erfarenhet av tolkyrket värdesätts i samband med intagningen.

Kursinnehåll

 • 1. Asylprocessen
 • 2. Tillståndsärende
 • 3. Avvisning, utvisning
 • 4. Förvar
 • 5. Brott enligt utlänningslagen
 • 6. Mottagande av asylsökande
 • 7. Kognitiv intervjumetodik i enlighet med Migrationsverkets handläggarutbildningar
 • 8. Tolketik och tolkningsteknik
 • 9. Terminologi
 • 10. Rollspelsövningar

Anmälan och intyg

Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avbokningsavgift.
För att få intyg för kursen måste du ha gått introduktionskursen. Intyg erhålles vid minst 75% närvaro.

Material

- Utlänningslagen
- Utlänningsförordningen
- Lagen om mottagande av asylsökande
Ni ansvarar själva för att köpa in ert kursmaterial som inte ingår i kursavgiften.

OBS!

Kursen hålls varannan vecka och följande dagar: 18-19 maj samt 1-2 juni.
Om preliminär startvecka anges innebär det att startdatumet inte är fastställt (så fort vi har tillräckligt många deltagare för att starta kursen skriver vi in ett startdatum och skickar ut kallelserna).

FAQ


Blir jag tolk efter introutbildningen?

Genom introutbildningen får du grundläggande kunskaper i hur det går till att tolka. För att få mer gedigna kunskaper inom ett visst område kan du läsa våra delkurser med olika inriktningar. Om du vill bli auktoriserad tolk vänder du dig till Kammarkollegiet som testar dina kunskaper och som har behörighet att auktorisera tolkar, se länk nedan. För att lyckas med auktoriseringen kan det vara en fördel att arbeta en tid som t ex kontakttolk efter utbildningen.


Måste jag gå introkursen för att gå?

Om du inte har tidigare erfarenhet som tolk och vill läsa våra delkurser då är det obligatoriskt att du först går introutbildningen.


Får jag betyg/behörighet efter kursen?

Nej, du får inte betyg eller behörighet efter våra kurser. Däremot får du ett detaljerat kursintyg förutsatt att du har varit närvarande minst 75% av kursen. För att bli auktoriserad tolk vänder du dig till Kammarkollegiet, se länk nedan.


Kan jag jobba som tolk efter denna kurs?

Vi kan tyvärr inte svara på det. Det beror på många olika faktorer, bl a vilket ditt modersmål är (vissa språk är mer efterfrågade än andra), hur arbetsmarknaden ser ut, vad det är för slags uppdrag du söker mm. Vänd dig gärna till någon av tolkförmedlingarna och fråga dem vad de har för krav.


Kan jag få jobb efter kursen?

Se föregående fråga. Öppna länkarna nedan för mer info.

Länkar

Kursledare

Mehdi Izzeddine

Har du frågor?

Kontakta
Donatella Prete
donatella.prete@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Norra Stationsgatan 2 A, 281 48 Hässleholm
Kursstart
18 maj 2019
Slutdatum
2 jun 2019
Antal veckor
3 veckor
Tid kvar till startdatum:
28 dagar
Tider
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Studietimmar
32
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
4 st
Arr nr.
982653
Platser kvar
Ja
Pris
2 545 kr