Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Esperanto

Esperanto

Lär dig Esperanto!

Esperanto är ett konstruerat språk som inte är något lands officiella språk. Det är det mest spridda bland de konstruerade språken.

LL Zamenhof, som konstrurerade esperanto, ansåg att dess syfte var att det skulle fungera som andraspråk för alla människor och leda till ökad förståelse och minskad risk för krig och konflikter mellan olika länder och folk.

Esperanto fungerar idag som arbetsspråk för ett hundratal internationella föreningar och organisationer och används i olika delar av världen för mellanfolkliga träffar, resor, brev och kulturella syften.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning