Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search
SVA och SAS-svenska som andraspråk

SVA och SAS-svenska som andraspråk

Vill du fortsätta utveckla din svenska, lära dig ännu bättre eller kanske söka till vidare studier? Då är fortsättningskurserna i SAS-grund och SVA 1-3 en bra väg att gå. Kurserna utvecklar ditt språk ytterligare för att du lättare ska kunna komma ut i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

På Folkuniversitetet i Växjö erbjuder vi följande undervisning:

 • SAS-grund: svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • SVA-svenska som andraspråk på gymnasial nivå
 • Distanskurser i både SAS-grund och SVA

Det svenska språket är nyckeln till ett nytt liv. Vår skola ger dig möjligheten att lära dig språket som bidrar till din integration i samhället. På Folkuniversitetet blir du en del av en gemenskap både med kamrater och lärare. Våra lärare ger alltid det lilla extra. Våra behöriga och legitimerade lärare satsar på kvalité. Du får lära dig svenska, på riktigt!


SAS-grund och SVA på dagtid

Kursinformation

Undervisningen sker måndag-torsdag 8.30-11.30 samt självstudier på fredag, vilket innebär att du får studera hemifrån. Efter varje avslutad delkurs, totalt 4 delkurser, får man betyg.

Du väljer själv hur mycket du ska studera. Om du studerar på heltid innebär det undervisning måndag-torsdag och självstudie på fredagar, totalt 15 timmar. Om du inte har möjlighet att studera heltid kan du studera några dagar på dagtid och resten på distans. Vi strävar efter att hitta en lösning som passar dig bäst!

När kan du börja studera

Vi tar emot nya elever varje vecka. Så fort vi har fått in din ansökan från Växjö kommun, kontaktar vi dig och bokar kursstart tillsammans med dig. Vi gör även en individuell studieplan tillsammans och planerar hur mycket du ska studera.

Du är alltid välkommen att besöka vår skola eller vara med på en lektion, innan du har bestämt dig.

Ansvariga lärare:

SAS-grund på dagtid och distans:
Ajna Caprnja, lärare på SAS-grund
ajna.caprnja@folkuniversitetet.se

SVA på gymnasial nivå, dagtid och distans:
Enisa Hamzagic, pedagogisk utvecklare och lärare på SVA
enisa.hamzagic@folkuniversitetet.se

Om du har några frågor kan du kontakta oss eller titta in så berättar vi mer.

Studiemedel/CSN

När du studerar på SAS-grund eller SVA kan du söka studiemedel.

Hur mycket pengar du får beror på hur mycket du studerar, hur många veckor du studerar samt om du har inkomst över fribeloppet.

Du väljer själv om du endast vill ha studiebidrag eller även ta CSN-lån. Ansök om CSN-lån.

Ansökan

Du ansöker genom Växjö kommun, du kan själv välja hur du vill ansöka:
Maila: studievagledning@vaxjo.se
Ladda ner webbansökan: Växjö kommun

Du behöver mobilt Bank-Id för att kunna söka till utbildningen.

För att få ansöka till SVA och SAS, måste du ha klarat av SFI.

Undervisningen är kostnadsfri.


SAS-grund på dagtid

Kursinnehåll

SAS-grund består av fyra delkurser:

 • Delkurs 1: 100 poäng
 • Delkurs 2: 200 poäng
 • Delkurs 3: 200 poäng
 • Delkurs 4: 200 poäng

Totalt 700 poäng.

I undervisningen får du förutsättningar att utveckla din språkförmåga genom att:

 •  formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 •  välja och använda språkliga strategier,
 •  läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 •  anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang,
 •  urskilja strukturer och följa språkliga regler,
 •  söka information från olika källor och värdera innehållet.

SVA på dagtid

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kursinnehåll

SVA består av tre delkurser:

 • Delkurs 1: 100 poäng
 • Delkurs 2: 100 poäng
 • Delkurs 3: 100 poäng

Totalt 300 poäng

Om du vill veta mer om kursinnehållet kan du läsa om det här på Skolverkets hemsida.


SAS-grund och SVA på distans

Om du inte har möjlighet att närvara på dagtid kanske du i stället vill läsa på distans. Distansstudier innebär att du studerar hemifrån. Du behöver en dator med Internetuppkoppling. Alla uppgifter skickas till dig, antingen via mejl eller att du kommer till skolan för att hämta uppgifter. Du får även jobba utifrån vår lärplattform Moodle.

Du är alltid välkommen att delta i en lektion, antingen måndag-torsdag mellan 8.30-11.30 eller torsdag 13.00-16.00.

Du bestämmer själv om du vill studera på heltid, 75%, 50% eller ännu lägre.

Kursinnehåll

Om du vill veta mer om kursinnehållet kan du läsa om det på Skolverkets hemsida.

Information

Toggle module
Plats:
Startdatum: Löpande start
Slutdatum:
Antal veckor:
Tid:
Studietimmar:
Sammankomster:
Arrangemangsnr:
Platser kvar:
Pris: 0kr
Toggle module
Testa din språknivå

Hitta din kursnivå

Toggle module

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning

© 2019 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer