Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska B1 en dag i veckan

Svenska B1 en dag i veckan

Här finns kurser fördig som redan studerat svenska ett tag och somvill fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Kursens mål
Kursens mål är att du ska lära sig förstå och delta i vardagliga samtal på svenska, även telefonsamtal. I enkla diskussioner ska du kunna uttrycka sin åsikt. Du lär dig också att skriva enkla brev, såväl personliga som mycket enkla formella. Du befäster och fördjupar de kunskaper du har vid kursstart.

Du får bland annat lära dig:
• att delta i enkla diskussioner, till exempel för och emot en fråga
• några fraser för att uttrycka förvåning, glädje och komplimanger
• att beskriva ett händelseförlopp, t ex i en film eller en novell
• att be om och följa instruktioner
• att kunna referera till vad någon sagt eller skrivit
• att förstå vardagliga samtal, också i telefon
• lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner
• grammatik: huvudsats, bisats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, skillnad adjektiv och adverb, reflexiva, indefinita pronomen, tidsprepositioner, konjunktioner
• att förstå skillnad mellan skrift- och talspråk
• svenska språkets melodi och rytm

Är du osäker på vilken kurs du ska välja?
Gå tillbaka till startsidan för svenska för att läsa mer.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning